National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv cestovního ruchu na ekonomický rozvoj Keni
Hindráková, Hana ; Adamcová, Lenka (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav cestovního ruchu v Keni, jeho význam v národním hospodářství a zjistit, zda má země dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Stanovila jsem si dva dílčí cíle: 1. Navrhnout, jakou novou strategii by měla Keňa uplatňovat v rozvoji cestovního ruchu, aby z části dokázala zmírnit chudobu svých obyvatel, tzn. jak by cestovní ruch mohl pozitivně ovlivnit životní úroveň keňských obyvatel. Budu se věnovat především alternativním formám cestovního ruchu. 2. Zjistit, jak si Keňa stojí v rámci cestovního ruchu mezi ostatními africkými zeměmi. V diplomové práci pracuji s následujícími hypotézami, které se pokusím potvrdit či případně vyvrátit. Hypotéza 1: Keňa má dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Hypotéza 2: Rozvoji cestovního ruchu nejvíce brání nedostatečná suprastruktura a nevzdělané obyvatelstvo. Hypotéza 3: Keňa disponuje dobrými podmínkami pro rozvoj alternativních forem cestovního ruchu. Hypotéza 4: Keňa má před sebou velkou budoucnost v oblasti cestovního ruchu v rámci afrických zemí. Hypotéza 5: Keňa se začíná orientovat na nové formy cestovního ruchu. Záměrům a cíli diplomové práce odpovídá struktura členění.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.