National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
The development of racial theory in the Czech Lands during the Second Republic in Czechoslovakia
Heller, Tomáš ; Pehr, Michal (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee)
The diploma thesis deals with the evolution of race theory and its relation to Jews in the Czech lands during the period of the second republic. Apart from mapping the evolution of race theory in the Czech lands in said period coherently, the thesis also focuses on the premises of the second-republic policy and its accompanying government regulations. The aim of the thesis is to show the characteristics of Czech antisemitism and especially the connection between political and race theory which appeared at the political sphere of the second republic. The thesis points out the fact that not everyone acted upon antisemitism, even though it was quite widespread.
Stanovení hodnoty společnosti Polabské mlékárny a. s.
Heller, Tomáš ; Metzlová, Hana (advisor) ; Novák, Tomáš (referee)
Cílem práce je manažerské ocenění společnosti Polabské mlékárny a. s. jako celku a ocenění vlastního kapitálu společnosti. Pro tyto účely byla provedena detailní analýza makroprostředí ČR a analýza mlékárenského trhu. Po zpracování především finanční analýzy společnosti a porovnáním výsledků z konkurenty byly odhaleny silné i slabé stránky společnosti a odhadnut její potenciál. Pro stanovení hodnoty podniku byla použita výnosová metoda volného peněžního toku do firmy v dvoufázové variantě.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.