National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols
Kotráš, Jan ; Hellebrandt, Lukáš (referee) ; Malinka, Kamil (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii blockchain. Prvotní kapitoly detailněji popisují a porovnávají jednotlivé proof-of-stake protokoly na základě teoretických znalostí. Druhá část práce se zaobírá návrhem a implementací testbedu, který je následně použitý pro praktické porovnání proof-of-stake protokolů. V závěrečné částí práce je diskutováno nad zjištěnými výsledky pozorováním testbedu a zjištěnými vlatnostmi protokolů. Na tomto základě práce ve svém konci naznačuje další směřování consesus protokolů, ba jejich případné zlepšení, a zvláště proof-of-stake typu protokolů.
Security Analysis of Mifare Classic Smart Cards
Bobčík, Martin ; Hellebrandt, Lukáš (referee) ; Hujňák, Ondřej (advisor)
Goal of this bachelor thesis is a security study of MIFARE Classic contactless smart cards and risk analysis of their usage. There are described individual vunerabilities in the design and CRYPTO1 cipher of such cards. In this thesis is also experimented with Chameleon Mini device, which is used to perform two attacks and one cryptoanalysis of the cards. Namely, card emulation, relay attack, and analysis of insufficient randomness of cards' pseudorandom number generator. From those, only card emulation was fully successful.
FreeIPA - URI Based Access Management
Hellebrandt, Lukáš ; Michal, Bohumil (referee) ; Kašpárek, Tomáš (advisor)
Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo třeba rozšířit související infrastrukturu, především program SSSD. Jako příklad aplikace využívající HBAC na základě URI byl implementován autorizační modul pro Apache HTTP Server. Zásadním řešeným problémem byl návrh infrastruktury pro komunikaci nezbytných parametrů a návrh strategie vyhodnocení HBAC pravidel definujících přístupová práva. Kompletní řešení bylo předvedeno na příkladu zabezpečení instance webové aplikace Wordpress.
Detection of Expressions with Undefined Behavior in C Language
Hellebrandt, Lukáš ; Vojnar, Tomáš (referee) ; Müller, Petr (advisor)
Práce se zabývá detekcí nedefinovaného chování v programech v jazyce C. Zaměřujemese na nedefinované chování vznikající nesprávnou prací se sekvenčními body a vedlejšími efekty. Provedeme teoretický rozbor a pojmy jako nedefinované chování nebo vedlejší efekt zasadíme do kontextu práce. Dále vysvětlíme nebezpečnost konstrukcí vedoucích k nedefinovanému chování. Navrhneme metodu pro automatickou detekci zmíněného druhu nedefinovaného chování. Nakonec navrhneme a implementujeme nástroj pro jeho automatizovanou statickou detekci a popíšeme principy funkce tohoto nástroje. Při jeho návrhu klademe, narozdíl od současných řešení, důraz na funkčnost i v případě přístupu k paměti přes ukazatel nebo z volané funkce. Práce obsahuje příklady nebezpečných konstrukcí, na některých z nich jsou demonstrovány funkce vytvořeného nástroje.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.