National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Hansa, David ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
Cílem je monitoring chráněných druhů sekavce písečného, pískoře pruhovaného, hořavky duhové a vranky obecné v povodí Horní Lužnice (CHKO Třeboňsko) a Blanice po povodních v roce 2002 spolu s monitoringem a managementem velkých mlžů tamtéž. Provedený průzkum ichtyofauny v hydrosystémech horní Lužnice byl zaměřen na hlavní tok řeky a především na slepá a mrtvá ramena i samostatné tůně v nivě. Sledování ichtyofauny řeky Blanice bylo zaměřeno do lokality nově vybudovaného rybího přechodu u obce Bavorov.
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice ; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim ; Dušek, Martin ; Hartvich, P. ; Prokeš, Miroslav ; Lojkásek, Bohumír ; Lusk, Stanislav ; Hanel, Lubomír
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Na základě analýzy ichtyologických publikací a faunistických zdrojů týkajících se ČR a všech druhů naší ichtyofauny byla zpracována nálezových dat v Excelu. Byla zpracována databáze 10 000 nálezových položek zahrnující celé území ČR. Byly vyhodnoceny historické údaje o vývoji našeho Červeného seznamu ichtyofauny a budou součástí publikace "Ochrana ryb a mihulí". Po upřesnění postupu faunistických mapovacích průzkumů byly přiděleny regiony jednotlivým řešitelům. Výsledky terénních průzkumů byly zčásti zapracovány do databáze nálezů. Kresby do Atlasu výskytu ichtyofauny budou hotové do konce roku 2004.
Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra ekologie, České Budějovice ; Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO Vlašim ; Dušek, Martin ; Hartvich, P. ; Prokeš, Miroslav ; Lojkásek, Bohumír ; Lusk, Stanislav ; Hanel, Lubomír
Cílem projektu bylo zmapovat a zhodnotit historický a současný stav ichtyofauny České republiky pomocí analýzy faunistických a ekologických dat. Byla zahájena analýza ichtyologických publikací týkajících se ČR a sestaven přehled hlavních souborných faunistických publikací z historického hlediska. Byl sestaven anotovaný soupis našich mihulí a ryb, přehled jednotlivých Červených seznamů ichtyofauny ČR, upřesněn postup faunistických mapovacích průzkumů. Byly zahájeny terénní průzkumy a práce na databázi lokalit s výskytem druhů naší ichtyofauny. Připraveny byly podklady pro ilustrátora Atlasu rozšíření mihulí a ryb ČR.
Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
V tříletém období bylo prováděno monitorování změn biologické rozmanitosti se zřetelem ke změnám po katastrofálních povodních v roce 2002, kterými byly postiženy jižní Čechy a také povodí Horní Vltavy. Zpráva popisuje ichtyologický průzkum řeky Lužnice, ichtyologický průzkum řeky Blanice, monitoring velkých mlžů na Blanici a horní Lužnici, přípravu revitalizačních úprav říčních aluvií a způsoby ověření dosažených výsledků.
Factors affecting the species composition of fish communities inhabiting sections of the rivers Morava, Dyje, Odra and Lužnice and their adjacent floodplains
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra ; Lojkásek, B. ; Hartvich, P.
The species composition of fish communities was studied in sections of the rivers Morava and Dyje (Black S. basin), Odra (Baltic S.), Lužnice (North S.) with floodplains. The following factors appear to determine the species composition of the ichthyofaunae inhabiting the hydrological regions: Sea basin, location of the section in the longitudinal profile of a stream, absence of migration barriers, presence of fishponds, fishery management. As regards the origin of a community, the pertinence to a basin is of greatest importance and migration from the lower sections. As regards the species richness of ichthyofauna, the region of confluence of the rivers Morava and Dyje is the richest of the whole Czech Republic - 38 native species, 9 of which occur only in that region, 7 alien species was recorded in that region. The region of the Odra R. was found to harbour 29 native and 4 non-native species; that of the Lužnice R., 25 native and 5 non-native fish species and 1 lamprey species .
Floodplains: special measures needed for the development and stabilisation of fish biota
Lusk, Stanislav ; Hartvich, P. ; Lojkásek, B. ; Lusková, Věra ; Pražák, O. ; Halačka, Karel ; Sovíková, L.
The preserved extent of the initial floodplains along major rivers is limited and has been distinctly altered by hydrological dynamics. The results exert a negative impact on aquatic biota, above all, fishes (the floodplains of Odra, Dyje, Lužnice rivers). The most marked changes include construction of ponds, canalization of streams with levees, absence of meadow management. The consequences: absent landscape formation activity of streams, expansion of wetland vegetation, gradual silting and downfall of alluvial habitats, their total drying, destruction of elements such as channels, ditches, river arms and other habitats, a limitation or disappearance of populations of Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Cobitis spp., Carassius carassius, Leucaspius delineatus. Retrieval: maintenance of optimum condition of aquatic habitats, creation of artificial wetlands, restoration populations of protected fish species. Passive protection of habitat and species is no solution any longer.
The first record of the black bullhead (Ameiurus melas) in the Třeboň district, Czech Republic
Hartvich, P. ; Lusk, Stanislav
In the Czech Republic, the occurrence of the Black bullhead, Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) was recorded for the first time. The species occurs in some of the fishponds in the environs of Lomnice nad Lužnicí, southern Bohemia. The species was introduced unintentionally as an admixture to carp stocking material from Croatia in 2003. In the autumn of 2005, the occurrence was observed of adults as well as yearling fry, indicating that natural reproduction had taken place in some of the ponds. The water from the fishpond system is released into the Lužnice River so that there is a possibility of the species spreading over natural habitats of the river mentioned. The occurrence of this species in the fishponds in southern Bohemia tends to confirm the fact that transports of stocking fish, above all, carp but other species as well, present a real risk of unintentional introductions of non-native species and an important way of their subsequent dispersal.
The Red List of lampreys and fishes in the Czech Republic - Version 2005
Lusk, Stanislav ; Hanel, L. ; Lusková, Věra ; Lojkásek, B. ; Hartvich, P.
The new Red List was compiled on the basis of data obtained in the course of five past years. Besides the overall evaluation for the Czech Republic, the data were separately evaluated for the North Sea, Baltic Sea, and Black Sea basins. The status and degree of danger imminent to the populations of the particular species were evaluated also separately for each of the 16 water regions. Compared to the 2000 evaluation, classification was changed for following species: Salmo salar (previously EW, now CE), Acipenser ruthenus (NE / CE), Sabanejewia balcanica (EX / CE), Zingel streber (EX / CE), Chondrostoma nasus (EN / VU), Lota lota (VU / NT), Rhodeus amarus (NT / EN), Leucaspius delineatus (NT / EN), Alburnoides bipunctatus (VU / EN), and Carassius carassius (VU / EN). The degree of jeopardy for Alburnoides bipunctatus, Vimba vimba, Rhodeus amarus, Carassius carassius, Misgurnus fossilis is basically different in different water regions, varying between Extinct and Near Threatened.
Natural flooding in Lužnice floodplain - an holistic approach
Pithart, David ; Montagová, Martina ; Hartvich, P. ; Černý, R. ; Prach, K.
Natural flooding was analysed in the Lužnice River floodplain in a holistic approach. Benefits of natural flooding can be summarised as folows: 1. Water retention is increased due to the soil absorption, evapotranspiration, filling of oxbows, pools and natural depressions and finally the space between the river terreces. Real flood event are analysed here in terms of water distribution among these processes. 2. Natural flooding reduces the loss of ionts from the watershed by flowing the river outflouw and loss of carbon loss by slowing the decomposition processes. 3. Flooding creates and maintains floodplain geobiodiversity by re-forming of floodplain subsystems and differentation of its impact on these subsystems. For these reasons, maintaining and enchenging of natural flooding seems to be a prerequisite of sustainable management of riverine landscape.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Hartvich, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.