National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Aplication of modern temperature sensors with microprocessor AVR
Hána, Jan ; Fedra, Zbyněk (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
This thermometer is based on integrated temperature senzor SMT 160–30, it is destined for temperature measurement in household or in industrial application where we do not need to know the precision temperature. Measured data are displayed on LCD and currently transmitted with RS232 up to PC, where it can be computerized.
Educational laboratory kit for microprocessor technique
Hána, Jan ; Chmelař, Milan (referee) ; Kolouch, Jaromír (advisor)
Thesis deals with support of educational courses focused to single chip microprocessors in secondary schools. It includes a text introducing students to the use of single microprocessor and provides examples to their applications.
The impact of foreign direct investment on the economic level of Olomouc Region
Mathon, Ivo ; Miksová, Blanka (advisor) ; Hana, Jan (referee)
The aim of this thesis is to find out the impact of foreign direct investment on the economic level of Olomouc Region. The impact is examined on the basis of the development of selected economic indicators. The first part of this thesis deals with the theoretical definition of selected economic indicators. These indicators include the traditional macroeconomic indicators and also those which describe the standard of living in Olomouc Region. Next the thesis describes the systematization of foreign direct investment and their theoretical definition. The second part of this thesis describes the examined region. Then an analysis of selected economic indicators and foreign direct investment is performed. The final chapter specifies the impact of foreign direct investment on the economic level of Olomouc Region.
Industrial Area "Nové Pole" in Karvina and it's fate
Sommer, Petr ; Piecha, Marian (advisor) ; Hana, Jan (referee)
The topic of the this thesis is the analysis of further action of the companies located in Industrial zone "Karviná -- Nové Pole". There is made an analysis using the criteria of individual companies operating in industrial zone "Nové Pole" which are threatened by expansion of coal mining in the case of breaking the existing limits. The introductory part deals with basic terminology related to industrial zones, different types of zones and legislation associated with their construction. The theoretical part also focuses on support the development of industrial zones and the systém of investment incentives on the Moravian-Silesian Region. Practical part is about the evaluation of current situation of particular companies and the result is that companies will be more or less interested in staying in industrial zone "Nové Pole".
Foreign Direct Investment in Liberec region
Žirovnický, Ivo ; Miksová, Blanka (advisor) ; Hana, Jan (referee)
This thesis deals with the issue of FDI in the territorial region - Liberec Region. The aim is to detect and identify the benefits and disadvantages of foreign investment in the region in terms of the three pillars of sustainable development (economic, social and environmental aspects). Thematically, the work is divided into two main parts: a theoretical and practical part. The theoretical part deals with general information about the region, systematizing foreign direct investment and the definition of the three pillars of sustainable development. The practical part analyzes the inflow of foreign direct investment in a particular region.
Issue of brownfields - case study of the former school in Heřmanice
Richtrová, Markéta ; Hana, Jan (advisor) ; Miksová, Blanka (referee)
The bachelor thesis deals with a brownfield site cases. The work is divided into two parts. The theoretical part provides different views on the definition of brownfields. The brownfield typology is also heterogeneous like the definition of the brownfield. The theoretical part is also focused on several approaches, which are able to solve the examined issue and funding options of the regeneration. The practical part is dedicated to description of brownfields in Moravskoslezský region which is the most affected area in Czech Republic. The central part of the practical part comes with a concrete solution to the complex of the former school in Heřmanice u Polomi in the Moravskoslezský region. The thesis works with the brownfield reconstruction of the rest home. The aim of this work is to define appropriate solution of brownfield project selected in Moravskoslezský region.
Hospodářská úprava lesa v strukturálně bohatých lesích‚ pokračování pilotního projektu v podmínkách NP Šumava
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Hána, Jan ; Russ, Radek ; Beranová, Jana ; Gabzdyl, Martin ; Pařez, Jan ; Zahradníček, Jiří ; Zatloukal, Vladimír ; Černý, Martin
Cílem projektu je ověřit zpracované Metodiky tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace v podmínkách lesních porostů, které stojí na počátku přeměn dnešních porostů na porosty s nepravidelnou nebo bohatou strukturou v NP Šumava a získané zkušenosti a obecně použitelné postupy zpracovat formou metodického dodatku do zmíněné metodiky. V roce 2004 byl pro vybrané území zpracován návrh typů vývoje lesa, byly vymezeny současné typy porostů a definovány jejich segmenty. Pro definované území byl zpracován lesní hospodářský plán na podkladu provozní inventarizace v odlehčené podobě (bez pozemkové evidence). Tento LHP obsahuje textovou část v podobě zprávy z pilotního projektu, hospodářskou knihu, vyhodnocení provozní inventarizace a porostní mapu.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vachová, Světlana ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Roušarová, Šárka ; Hána, Jan ; Heyda, Jiří ; Nikl, Martin ; Táborová, Mária ; Vrátný, Filip ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Analýza potenciálu bude řešena s těmito zdroji biomasy: pšeničnou slámou, lesními sklizňovými zbytky, biomasou trvalých travních porostů, záměrně pěstovanou biomasou z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a některých nedřevnatých energetických plodin. Práce provedené v roce 2007: Příprava mapových podkladů pro stanovení potenciálu biomasy jednotlivých zdrojů, Analýza pro vyhodnocení lesnické databáze, která bude rozpracována na úroveň okresů, popřípadě ORP (obce s rozšířenou působností), Analýza mapových podkladů a návrh způsobu zpracování mapových podkladů v systémech GIS, Vytvoření návrhu modelu pro použití mapových podkladů a výsledků pro zveřejnění mapových částí výzkumu na geoportálu, Získání podkladů pro stanovení potenciálu slámy pro energetické využití z konvenčního zemědělství, Získání podkladů pro stanovení potenciálu trvalých travních porostů pro energetické využití, Získávání a rozpracování podkladů pro stanovení potenciálu ze záměrně pěstované biomasy (RRD, šťovík, ozdobnice čínská) v závislosti na geografických a klimatických podmínkách (případně termínu sklizně), Vypracování metodiky pro ekonomické hodnocení a postupů stanovení ceny jednotlivých forem biomasy.
Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely‚ při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu‚ koloběh živin a biologickou rozmanitost
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Zeman, Miroslav ; Pavloňová, Gabriela ; Nikl, Martin ; Macků, Jaromír ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Doležal, Robert ; Bureš, Martin
Cílem projektu je stanovení rizika odběru zbytkové těžební biomasy v lesních porostech České republiky. Východiskem je určení množství těžebních zbytků na lesních plochách podle údajů z databází datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Výsledkem je mapa rozdělení porostní půdy na tři kategorie rizika odběru zbytkové těžební biomasy. Nedílnou součástí výstupu je také stanovení obecných principů pro bezpečné nakládání se zbytkovou těžební biomasou, které zohledňují dopady na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Tyto principy vznikly na základě konsenzu organizací, zabývajícími se lesním hospodářstvím, ochranou přírody, stavem půdy a biodiverzity v České republice.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 HÁNA, Jonatan
1 Hána, J.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.