National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Study on biodegradation of synthetic biobased polyesters
Guziurová, Pavlína ; Sedláček, Petr (referee) ; Obruča, Stanislav (advisor)
Tato práce se zabývá degradačními vlastnostmi polyesterových polymerů (PBS s inkorporovaným dilinoleovým sukcinátem v různých hmotnostních procentech) v simulovaných tělních tekutinách a odhaluje menší změny vlastností. Byla zkoumána také bakteriální degradace a analýza ukazuje významnější rozdíly ve výsledcích gelové permeační chromatografie (GPC) a skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Zatímco převažuje abiotická degradace, bakteriální prostředí vede k vyšším úrovním degradace než simulované tělní tekutiny, což naznačuje potenciální využití v obalové technice nebo zemědělství. Nižší náchylnost na abiotickou degradaci však otevírá nové možnosti pro další výzkum mechanismů bakteriální a enzymatické degradace pro ekologicky udržitelné alternativy v různých průmyslových odvětvích.
Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on wheat bran
Guziurová, Pavlína ; Pernicová, Iva (referee) ; Obruča, Stanislav (advisor)
The bachelor thesis deals with the biotechnological production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from lignocellulosic waste – wheat bran. The aim was to determine whether the hydrolysate from wheat bran subjected to different types of pretreatment could be used as a substrate for the production of PHA using selected bacterial strains. The selected strains were Halomonas organivorans, Halomonas halophila and two strains of Schlegelella thermodepolymerans. Halophilic strains were proved as the best producers and were subsequently used for cultivations. The hydrolysates after neutral pretreatment were utilized by the bacteria most efficiently, due to the lowest content of microbial inhibitors (phenolic substances) where the bacteria produced the most PHA. The highest value of produced PHA was determined on the hydrolysate after neutral pretreatment by using the strain Halomonas organivorans, namely 2,82 g/l. The hydrolysate was also used for the production of lactic acid bacterial strains of Lactobacillus. The highest achieved concentration of produced lactic acid was 16,73 g/l by the Lactobacillus casei strain.
Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on wheat bran
Guziurová, Pavlína ; Pernicová, Iva (referee) ; Obruča, Stanislav (advisor)
The bachelor thesis deals with the biotechnological production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from lignocellulosic waste – wheat bran. The aim was to determine whether the hydrolysate from wheat bran subjected to different types of pretreatment could be used as a substrate for the production of PHA using selected bacterial strains. The selected strains were Halomonas organivorans, Halomonas halophila and two strains of Schlegelella thermodepolymerans. Halophilic strains were proved as the best producers and were subsequently used for cultivations. The hydrolysates after neutral pretreatment were utilized by the bacteria most efficiently, due to the lowest content of microbial inhibitors (phenolic substances) where the bacteria produced the most PHA. The highest value of produced PHA was determined on the hydrolysate after neutral pretreatment by using the strain Halomonas organivorans, namely 2,82 g/l. The hydrolysate was also used for the production of lactic acid bacterial strains of Lactobacillus. The highest achieved concentration of produced lactic acid was 16,73 g/l by the Lactobacillus casei strain.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.