National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Integrated Rescue System - Legislation, contents, equipment, actions
Geršl, Miroslav ; Rosická, Zdena (referee) ; Mika, Otakar Jiří (advisor)
Report about Integrated Rescue System and about its improvement
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Metodika vzorkování plavenin a říčních sedimentů
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina říčních sedimentů, přehled sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech, technické řešení odběru vzorků.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Dokumentace ke struktuře databáze
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis struktury databáze, ve které budou data z monitorování průběžně shromažďována a dále zpracovávána. Databáze obsahuje popis jednotlivých odběrových bodů (souřadnice, lokalizace, typ vzorku, způsob odběru, vazba na analytické zpracování atd.)
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty sledovat změny v prostoru a čase na vybraných tocích. Prioritními sledovanými procesy byly uvolňování, transport a fixace polutantů pocházejících z těžby uhlí, uranových rud a ropy.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Geršl, Milan
1 Geršl, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.