National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Internet banner advertising - a new model of online buying and selling banner advertisement
Tabáček, Jiří ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Galgonek, Jan (referee)
The first, theoretical part is dedicated to a complete summary of the theory behind the banner advertising in general -- starting at the very beginning of internet advertising in the past, to today's latest forms of internet advertising campaigns. In this part you can also find an exact description of functionality of these models and their possible options. The following, practical part is focused on implementing the new model for buying and selling space for advertising on the web. This part of my Thesis includes analysis of functionality, advantages and disadvantages for the use of the new model and analysis of issues that occurred during its implementation. A questionnaire has been developed and used to analyze this. My Theses concludes with proposed recommendations and future development of the new model.
Role of Due diligence in process of M & A
Galgonek, Jan ; Kříž, Radim (advisor) ; Zdráhalová, Miluše (referee)
Organický růst každé společnosti je bezesporu žádoucí. Jednou ze strategií, která růstu společnosti napomáhá, jsou fúze a akvizice. Fúze společností jsou často považovány za nejlepší způsob generovaní vyšších zisků, zvyšování tržního podílu a rozšiřování tak klientské základny, na druhou stranu s sebou nesou řadu skrytých problémů. Transakční proces je značně složitý, zdlouhavý a komplexní z hlediska oblastí, které musí být prozkoumány a z hlediska otázek, které musí být investorovi zodpovězeny. Nástrojem úspěšného řízení potenciálních rizik v souvislosti s transakcí je proces zvaný due diligence, nebo-li předinvestiční prověrka kupované společnosti, která je svou povahou a úlohou jednou z nejzásadnějších fází transakčního cyklu.

See also: similar author names
6 Galgonek, Jakub
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.