National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Development of new methods for the synthesis of compounds containing the pyridine ring
Frejka, David ; Kotora, Martin (advisor) ; Machara, Aleš (referee)
Tato diplomová práce se zabývá novými reakcemi v oblasti katalytických aktivací C-C vazeb v substrátech obsahující pnuté kruhy a jejich následné funkcionalizace při reakcích s trojnou vazbou alkynů vedoucí k rychlé a jednoduché přípravě regioselektivně substituovaných polyaromatických derivátů. V rámci této práce byly vyvinuty vůbec první postupy umožňující selektivní aktivace C-C vazeb v nesymetricky substituovaných systémech (1-azabifenylenech) vůči pnutému kruhu a jejich reakce se substituovanými alkyny na principu cyklotrimerizace. Místo inserce alkynu může být ovlivněno použitím některých katalytických systémů obsahující iridiové a rhodiové komplexy (schéma 1). Tento postup umožňuje jednoduchou, přímočarou a efektivní přípravu derivátů benzochinolinových skeletů, které jsou hojně využívány v mnoha oblastech chemie. Schéma 1 Regioselektivní aktivace C-C vazeb v 1-azabifenylenech Klíčová slova: aktivace C-C vazeb, 1-azabifenylen, cyklotrimerizace, inserce
Development of new methods for the synthesis of compounds containing the pyridine ring
Frejka, David ; Kotora, Martin (advisor) ; Machara, Aleš (referee)
Tato diplomová práce se zabývá novými reakcemi v oblasti katalytických aktivací C-C vazeb v substrátech obsahující pnuté kruhy a jejich následné funkcionalizace při reakcích s trojnou vazbou alkynů vedoucí k rychlé a jednoduché přípravě regioselektivně substituovaných polyaromatických derivátů. V rámci této práce byly vyvinuty vůbec první postupy umožňující selektivní aktivace C-C vazeb v nesymetricky substituovaných systémech (1-azabifenylenech) vůči pnutému kruhu a jejich reakce se substituovanými alkyny na principu cyklotrimerizace. Místo inserce alkynu může být ovlivněno použitím některých katalytických systémů obsahující iridiové a rhodiové komplexy (schéma 1). Tento postup umožňuje jednoduchou, přímočarou a efektivní přípravu derivátů benzochinolinových skeletů, které jsou hojně využívány v mnoha oblastech chemie. Schéma 1 Regioselektivní aktivace C-C vazeb v 1-azabifenylenech Klíčová slova: aktivace C-C vazeb, 1-azabifenylen, cyklotrimerizace, inserce

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.