National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Část 1 zprávy obsahuje kapitoly 1 až 5. Metodika popisu a hodnocení logistické spirály životnosti vybraných komodit a návrh metodiky pro hodnocení materiálových toků. Návrh ukazatelů k hodnocení recyklačních programů. Specifikace užívaných prognostických metod. Portfolio recyklačních programů (automobily, pneumatiky, textilie, elektronika - výpočetní technika, chladničky z domácností).
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Český ekologický ústav, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
V roce 2001 proběhlo informační šetření s cílem získat maximum informací o recyklačních programech. Všeobecně uznávanými hodnotitelskými metodami byl proveden výběr komodit. Ve spolupráci s Podnikatelskou fakultou VUT Brno byl řešen systémový a logistický přístup ke zdůvodnění recyklace (dílčí úkol Logistika je uveden v příloze. Součástí projektu je komunikační strategie, která je orientována na proces prezentace výsledků řešení projektu.
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Část II zprávy obsahuje pilotní projekt "vozidla s ukončenou životností" pro ověření technických a ekonomických parametrů při demontáži, resp. odstranění vozidel s ukončenou životností.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.