Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační politika SRN
Fabián, Ondřej ; Papík, Richard (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou informační politiky Spolkové republiky Německo, a to v celé její šíři. Ponejvíce si všímá chování a aktivit spolkové vlády v oblasti podpory informačního sektoru Německa. Počátky této informační politiky se datují od 60. let minulého století, kdy si spolkové úřady začínají uvědomovat důležitost informací pro zejména pro oblast výzkumu. Práce sleduje vývoj německé informační politiky až do současnosti. Nejdůležitější kapitola práce pak postihuje současnou informační politiku spolkové vlády, a to ve všech sférách jejího vlivu. Velká pozornost je věnována tzv. akčním plánům, skrze něž je politika německé vláda v informační oblasti realizována z největší části. Kroky spolkové vlády ovlivnily celé německé informační prostředí, ve kterém vznikla řada důležitých informačních systémů a služeb, jimž je v práci věnována jedna z kapitol. Závěr práce přináší zhodnocení a nastiňuje budoucí trendy německé informační politiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Internetová aplikace na mobilním zařízení iPhone
Fabián, Ondřej ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou internetové aplikace typu blog na mobilním zařízení iPhone s podporou serverového pozadí. Obsahem teoretické části je seznámení jak se zařízením samotným, tak i s principy a postupy tvorby programů pro operační systém iPhone OS. Praktická část pak popisuje návrh konkrétní aplikace, implementaci jednotlivých částí a veškeré postupy a metody použité při vývoji takové aplikace. 
B + B BARCELONA
Fabián, Ondřej ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Návrh školy do místa jako je čtvrť Poblenou je velké dobrodružství. Bloky plánu Cerda uv sobě uzavírají dramatickou historii industriální éry, kdy se ještě Barceloně říkalo Katalánský Manchester. A tady si pokládám otázku. Co znamená slovo krajina v tomto prostředí ? Jak se aplikuje na staré haly a komíny představa archetypu KRAJINY ? Jsou to snad právě tyto prvky, jež kdysi živily takřka celou Katalunii ? Mohou se střechy dnes již nevyužívaných průmyslových hal stát něčím jiným ? Novou fasádou ? Krajinou ?
10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Budínský, Lukáš ; Fabián, Ondřej
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se již 10 let systémově zabývá problematikou zpřístupňování akademické šedé literatury. Během této doby se jedno z prvních uložišť kvalifi kačních prací změnilo z uzavřeného, ručně aktualizovaného systému na plně automatizovaný a zcela otevřený repozitář s množstvím interakcí s vnitřním i vnějším prostředím. Přibyly nové typy dokumentů a byla představena řada nadstavbových služeb pro efektivní práci s šedou literaturou. Příspěvek bude založen na popisu současného stavu s nastíněním křižovatek k němu vedoucích.
Plný text: idr-937_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-937_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-937_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-937_4 - Stáhnout plný textMP4
Informatika na základních školách
Fabian, Ondřej ; Marešová, Zdena (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Tato práce má za cíl analyzovat současný stav informatiky na různých základních školách podle zaměření. Zjistit vybavenost informačními technologiemi na základních školách, jejich vyspělost v tomto oboru, vyučované metody informatiky, znalosti učitelů a studentů v této oblasti a jejich zájem o informatiku. Podklady pro práci byly získány prostřednictvím osobních návštěv různých základních škol a konzultacemi s vedením, učiteli informatiky, externími IT spolupracovníky a žáky prvního a druhého stupně. Přínosem práce je analyzování současného stavu vybavenosti a výuky informatiky, dále potom zhotovení vlastních návrhů na realizaci výuky, vzdělanost učitelů a vybavenost základních škol. První část práce se věnuje zhodnocení současného stavu a plánovanému vývoji do budoucna. V další části jsou návrhy aplikace informačních technologií v oblasti řízení i výuky na základních školách. Závěrečná část se věnuje očekáváným přínosům návrhů a celkovému zhodnocení.

Viz též: podobná jména autorů
5 Fabian, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.