National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Psychological Aspects of Communication in a Pharmacy
Cýrusová, Lucie ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Marešová, Helena (referee)
IV. ZÁVĚR Lékárny zaujímají důležité místo v systému zdravotní péče. Pacient v nich často zakončuje složitou cestu po zdravotnických zařízeních. V jiném případě sem přichází přímo s žádostí o lék, o radu. Role lékárníka tkví nejen v poskytování léků a informací o nich, ale i v přiměřeném psychologickém působení na pacienty. Komunikace, vedená způsobem šitým na míru každému jednotlivému pacientovi, může mít účinek významně podporující terapii. Lze ji popsat jako jakousi přidanou hodnotu k vydávanému léku. Je v zájmu lékárníků, aby se jednalo o hodnotu kladnou, protože ta může pacienty přivést znovu do lékárny. V této práci se potvrdilo, že pacienti vnímají bedlivě komunikaci s lékárníky a také ji posuzují a hodnotí. Všímají si verbální komunikace, jejímž základem jsou informace o lécích. V této souvislosti se ukázalo, že pacienti by často uvítali více informací o vydávaných lécích. Většinou pacientů jsou komplexně hodnoceny i prvky neverbální komunikace. Vliv na komunikaci má také prostředí, v němž probíhá. Zde se potvrdil trend z poslední doby, kdy pacienti pociťují větší potřebu soukromí při poskytování informací. Zdá se, že zavádění diskrétních zón by mohlo být prostředkem , který podpoří vzájemnou komunikaci lékárníků s pacienty. Překvapivě v porovnání s předchozími průzkumy nevzrostl počet pacientů,...
On the Question of Pharmacists' Worksatisfaction
Kolbová, Kateřina ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Marešová, Helena (referee)
V. Závěr Hlavní náplň práce současných lékárníků tvoří výdejní činnost. Je nezbytné, aby si pacienti kromě léčivého přípravku odnášeli nejen dostatečné, odborné, srozumitelně podané informace o svém léku, ale také přesvědčení o možnosti úspěchu léčby a vlastní odhodlání léčit se. Aby farmaceuti pozitivně působili v tomto smyslu, je důležité, aby oni sami cítili určitou psychickou pohodu a pracovní spokojenost. Proto se tato diplomová práce zabývala faktory, které kladně i negativně ovlivňují práci lékárníků a farmaceutických laborantů. Podařilo se nám prokázat, že z hlediska uspokojení v práci a duševní rovnováhy jsou důležité zejména dobré vztahy na pracovišti i s pacienty, možnost pomoci jim v těžkých chvílích, které nemoc může přinést. Naopak psychické napětí a stres přináší konflikty na pracovišti a především s pacienty, velkým problémem je nedostatek času věnovat se důsledně jednotlivým pacientům a dalším činnostem. Podnětné by mohly být závěry vyplývající z hodnocení připravenosti absolventů farmacie pro výkon povolání. Velký počet lékárníků oceňuje dobré teoretické znalosti, z nichž některé jsou ovšem pro praxi nepoužitelné. Naopak vidí nedostatky v praktické přípravě, která by měla být více zaměřena na konkrétní situace a problémy v lékárně, čímž by se usnadnil nástup čerstvých absolventů do...
Pressure of advertisiment on consumer behavior of pharmacy visitors
Štěpánová, Vendula ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Kotlářová, Jana (referee)
1 SUMMARY INFLUENCE OF PROMOTION ON CONSUMER BEHAVIOUR OF VISITORS OF CHEMIST'S Author: Vendula Štěpánová Tutor: PhDr.Vladimír Fabera, CSc. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic Aim of study: The objective of this work is to observe an influence of people by a promotion of drugs. An observational part was made according to a survey, where 14 questions were asked. Methods: I have taken up the dissertation of Krkošová 2000 and Pacasová 2002. I have chosen some questions which are the same as the questions in the dissertation of Krkošová and Pacasová. The reason was to compare results from both works with my results. Other questions were different. The questions were asked so everyone could understand and answer them. Respondents had to choose and highlight or could write their own answers. Then the answers were analysed. Results: 160 people participated in this research. 80% of the respondents have answered that they were not ifluenced by promotion during 6 months. Respondents who were influenced by promotion got the information from TV. 39% of the respondents do not prefer drugs seen in advertisements. 52% of the respondents have answered that they were interested in new drugs, but it only depends on what kind of drug it is....
The subjective perception of cardiac catheterization by the client considering the facture method
Slanina, Petr ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Votroubková, Michaela (referee) ; Štefančíková, Mariana (referee)
The goal of this bachelor's thesis is to compare transradial and transfemoral access to vessel during the heart cathetrization. considering the subjective perception of client. It is resumpting the present status of interventional treatment of heart diseases, summarizing the most impoilant methods of this treatment and adverts to significance of educating the clients. Empirical research is based on the informations captured from the interviewed clients of the catheterization laboratory in Hradec Králové and it is proposing to evaluate subjective perception of the invasive examination by the client. considering the vessel access.
Pressure of advertisiment on consumer behavior of pharmacy visitors
Štěpánová, Vendula ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Kotlářová, Jana (referee)
1 SUMMARY INFLUENCE OF PROMOTION ON CONSUMER BEHAVIOUR OF VISITORS OF CHEMIST'S Author: Vendula Štěpánová Tutor: PhDr.Vladimír Fabera, CSc. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic Aim of study: The objective of this work is to observe an influence of people by a promotion of drugs. An observational part was made according to a survey, where 14 questions were asked. Methods: I have taken up the dissertation of Krkošová 2000 and Pacasová 2002. I have chosen some questions which are the same as the questions in the dissertation of Krkošová and Pacasová. The reason was to compare results from both works with my results. Other questions were different. The questions were asked so everyone could understand and answer them. Respondents had to choose and highlight or could write their own answers. Then the answers were analysed. Results: 160 people participated in this research. 80% of the respondents have answered that they were not ifluenced by promotion during 6 months. Respondents who were influenced by promotion got the information from TV. 39% of the respondents do not prefer drugs seen in advertisements. 52% of the respondents have answered that they were interested in new drugs, but it only depends on what kind of drug it is....
On the Question of Pharmacists' Worksatisfaction
Kolbová, Kateřina ; Fabera, Vladimír (advisor) ; Marešová, Helena (referee)
V. Závěr Hlavní náplň práce současných lékárníků tvoří výdejní činnost. Je nezbytné, aby si pacienti kromě léčivého přípravku odnášeli nejen dostatečné, odborné, srozumitelně podané informace o svém léku, ale také přesvědčení o možnosti úspěchu léčby a vlastní odhodlání léčit se. Aby farmaceuti pozitivně působili v tomto smyslu, je důležité, aby oni sami cítili určitou psychickou pohodu a pracovní spokojenost. Proto se tato diplomová práce zabývala faktory, které kladně i negativně ovlivňují práci lékárníků a farmaceutických laborantů. Podařilo se nám prokázat, že z hlediska uspokojení v práci a duševní rovnováhy jsou důležité zejména dobré vztahy na pracovišti i s pacienty, možnost pomoci jim v těžkých chvílích, které nemoc může přinést. Naopak psychické napětí a stres přináší konflikty na pracovišti a především s pacienty, velkým problémem je nedostatek času věnovat se důsledně jednotlivým pacientům a dalším činnostem. Podnětné by mohly být závěry vyplývající z hodnocení připravenosti absolventů farmacie pro výkon povolání. Velký počet lékárníků oceňuje dobré teoretické znalosti, z nichž některé jsou ovšem pro praxi nepoužitelné. Naopak vidí nedostatky v praktické přípravě, která by měla být více zaměřena na konkrétní situace a problémy v lékárně, čímž by se usnadnil nástup čerstvých absolventů do...

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.