National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Verification technology BioSealing by EIS method
Fránková, Hana ; Novotná, Jitka (referee) ; Pařílková, Jana (advisor)
Diploma thesis is dealing with recognition of Biosealing technology using electrical impedance spektrometry method. BioSealing is an innovative method of soil body reconstruction, which uses stimulation of soil bacterial activity to seal the leakage. The method was developed in the Netherlands and it was used in conditions of the Czech Republic in years 2015 and 2016 on the Hornice water work. This earth dam was monitored by electrical impedance spectrometry by apparatus with device Z-meter IV in this period and the data are processed and assessed in this diploma thesis.
The effectiveness of sealing VD Karolinka using the aperture analyzed by EIS method
Fránková, Hana ; Novotná, Jitka (referee) ; Pařílková, Jana (advisor)
Bachelor thesis is dealing with recognition of effectiveness of the sealing wall of earth dam Karolinka by electrical impedance spectrometry method. Sealing wall was installed to the body of the dam in 2013 during a complex reconstruction. Data of monitoring during 2012, i.e. before the reconstruction, are compared with the data measured in 2015, i.e. after the reconstruction. Data of past month from 2015 are added.
Complicated Case of the Dupuytren's Disease - Retrospective Case Study
Fraňková, Hana ; Dylevský, Ivan (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee)
Název: Komplikovaný případ Dupuytrenovy kontraktury - retrospektivní případová studie Název v angličtině: Complicated case ofthe Dupuytren's disease - retrospective case study Cíl práce: Tato práce je zaměřená na problematiku onemocnění Dupuytrenovy kontraktury. V práci jsou shromážděny informace o podstatě tohoto onemocnění. Stručně vysvětluji biochemický základ, patofyziologii onemocnění a zároveň se snažím vystihnout nejpodstatnější rizikové faktory, které do jisté míry ovlivňují vznik, nebo urychlují progresi onemocnění. Popisuji anatomické struktury, které jsou nejčastěji postiženy a formy této nemoci. Od lokalizace onemocnění se vyvíjí další léčba, a to léčba konzervativní, která není tak úspěšná, a následně léčba chirurgická. Součástí konzervativní i chirurgické léčby je rehabilitační péče, která má zde svoji nezastupitelnou roli. Pro rehabilitační péči je podstatné správné sestavení rehabilitačního plánu pro kvalitní a plnohodnotné navrácení funkce a tím zkvalitnění běžného života pacienta. Posouzeni vhodnosti a zhodnocení léčebné péče bude dalším úkolem této práce a to konkrétně u pana M.M., zvoleného probanda, který je pacientem Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, a s tímto onemocněním bojuje od roku 1976 do současné doby. Pokud dojde k potvrzení stanovené hypotézy, bude dalším...
Comparison of ecological requierements of the epiphytic species within Orthotrichaceae family
Franková, Hana ; Plášek, Vítězslav (advisor) ; Hejda, Martin (referee) ; Marková, Ivana (referee)
The thesis is a part of an ongoing research on taxonomy, ecology, and the distribution of epiphytic bryophytes particularly within the Orthotrichaceae family, based on collected bryofloristic records. The database now contains 6500 records. I have analysed interspecific differences in habitat preferences between species, namely their associations with particular phorophytes, pH of phorophyte bark, altitude, and the position on the phorophyte. Individual species differed in their occurrence according to altitude, phorophyte, and pH, though altitude was the most important factor. All analysed species have been shown to represent obligate epiphytes. Some species reveal a tendency to occur preferrentially on northern or western side of the phorophyte, but this tendency is not by any means universal. I discuss these findings in the context of the knowledge of species autecology and current changes in their distribution.
Complicated Case of the Dupuytren's Disease - Retrospective Case Study
Fraňková, Hana ; Dylevský, Ivan (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee)
Název: Komplikovaný případ Dupuytrenovy kontraktury - retrospektivní případová studie Název v angličtině: Complicated case ofthe Dupuytren's disease - retrospective case study Cíl práce: Tato práce je zaměřená na problematiku onemocnění Dupuytrenovy kontraktury. V práci jsou shromážděny informace o podstatě tohoto onemocnění. Stručně vysvětluji biochemický základ, patofyziologii onemocnění a zároveň se snažím vystihnout nejpodstatnější rizikové faktory, které do jisté míry ovlivňují vznik, nebo urychlují progresi onemocnění. Popisuji anatomické struktury, které jsou nejčastěji postiženy a formy této nemoci. Od lokalizace onemocnění se vyvíjí další léčba, a to léčba konzervativní, která není tak úspěšná, a následně léčba chirurgická. Součástí konzervativní i chirurgické léčby je rehabilitační péče, která má zde svoji nezastupitelnou roli. Pro rehabilitační péči je podstatné správné sestavení rehabilitačního plánu pro kvalitní a plnohodnotné navrácení funkce a tím zkvalitnění běžného života pacienta. Posouzeni vhodnosti a zhodnocení léčebné péče bude dalším úkolem této práce a to konkrétně u pana M.M., zvoleného probanda, který je pacientem Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, a s tímto onemocněním bojuje od roku 1976 do současné doby. Pokud dojde k potvrzení stanovené hypotézy, bude dalším...
Verification technology BioSealing by EIS method
Fránková, Hana ; Novotná, Jitka (referee) ; Pařílková, Jana (advisor)
Diploma thesis is dealing with recognition of Biosealing technology using electrical impedance spektrometry method. BioSealing is an innovative method of soil body reconstruction, which uses stimulation of soil bacterial activity to seal the leakage. The method was developed in the Netherlands and it was used in conditions of the Czech Republic in years 2015 and 2016 on the Hornice water work. This earth dam was monitored by electrical impedance spectrometry by apparatus with device Z-meter IV in this period and the data are processed and assessed in this diploma thesis.
Common commercial law for Europe
FRAŇKOVÁ, Hana
This work deals with common commercial law for Europe, which lacks the exis-tence of the standard of contracts concluded by traders with consumers. The solution of this problem can be the Proposal for Regulation of the European parliament and Council on a Common European Sales Law. This work discusses the evolution of this proposal, which was cancelled and converted into Union strategy for the single digital market. It deals with its benefits and potential.
The effectiveness of sealing VD Karolinka using the aperture analyzed by EIS method
Fránková, Hana ; Novotná, Jitka (referee) ; Pařílková, Jana (advisor)
Bachelor thesis is dealing with recognition of effectiveness of the sealing wall of earth dam Karolinka by electrical impedance spectrometry method. Sealing wall was installed to the body of the dam in 2013 during a complex reconstruction. Data of monitoring during 2012, i.e. before the reconstruction, are compared with the data measured in 2015, i.e. after the reconstruction. Data of past month from 2015 are added.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
11 Franková, Hana
11 Fraňková, Hana
11 Fránková, Hana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.