National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Odpadní proud. Stavební a demoliční odpad
ECO management, Brno ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Škopán, Miroslav
Studie na základě hodnocení stavu produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem navrhuje opatření k takovému nakládání s těmito odpady, které by bylo nejen ekologické, ale i ekonomické. Vysoký podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů ukazuje, že je nezbytné snižovat produkci, zvýšit procento recyklace a využívat ve stavebnictví recyklovatelné odpady jiného původu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.