National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Analysis of Current Level of Communication of a Contributory Organization and Proposals for Increasing of its Effectiveness
Dvořáčková, Kristýna ; Moserová, Veronika (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
Diplomová práce se zabývá současnou komunikační strategií Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání, a možnostech zlepšení této strategie zvláště s ohledem na oblast zahradního vzdělávání. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních konceptů v rámci dané problematiky. Následující část pak představuje výsledky interních a externích analýz komunikační strategie Lipky. Tato část též poukazuje na možné nedostatky a navrhuje alternativní řešení pro vylepšení efektivity komunikace. Práce se zaměřuje na pedagogy z jihomoravského kraje a jejich přehled o aktivitách Lipky a také jejich zájem o nabízené kurzy.
Seniors and their Access to Sport Activities
Dvořáčková, Kristýna ; Nováková, Svatava (referee) ; Korvas, Pavel (advisor)
The thesis deals with the participation and access of seniors to the regular physical activities. The theoretical part is focused on the issue of improving the participation of inactive seniors in physical activities and also keywords are defined. The practical part presents the results of the questionnaire undertaken among seniors. There are certain shortcomings of this issue pointed out and some suggestions for possible solutions are presented. The thesis is focused on seniors in Brno and its surroundings. In the practical part these are divided into two groups. The participants of Exercise studio for seniors functioning at the University of the Third Age at Brno University of Technology are compared with the same sample of seniors from Brno and its surroundings.

See also: similar author names
2 Dvořáčková, Karolína
3 Dvořáčková, Kateřina
1 Dvořáčková, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.