National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Tenth All-Sokol Gathering of 1938 and its public acceptance in the society
Dvořáček, Petr ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Parkan, František (referee)
Co vlastně znamenal X. všesokolský slet pro česku, československou společnost v době svého konání? Bezesporu to byla velká manifestace připravenosti a odhodlanosti ČOS i českého/československého národa bránit Československo před hrozbou expanzivní politiky nacistického Německa. Sokol se od svého vzniku a po dobu trvání první republiky prezentoval jako česká vlastenecká až vyhraněně nacionálni organizace. Z tohoto úhlu pohledu ho také musíme chápat. Tělovýchovná a sportovní činnost Sokola a chápání jeho místa ve společnosti je jistě velice důležité, ovšem v národnostně vypjaté atmosféře konce 30. let 20. století to byla jeho vlastenecká a státotvorná činnost, která společnost významně formovala. Vždyť se jednalo o prakticky největší společenskou organizaci v Československu s téměř milionem členů a obrovským hospodářským i mediálním zázemím. V jednom z dopisů, jenž si ke konci 30. let 20. let mezi sebou vyměnili starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský a agrárník Rudolf Beran, sděluje Beran Bukovskému že: "...ve světě dnes je chápáno co Čechoslovák, to Sokol."231 A tak to do jisté míry skutečně bylo. Společenské ztotožnění s národem se do jisté míry rovnalo ztotožnění se Sokolem a naopak. Společenský entusiasmus obraně republiky, vyjádřený poselstvím sletu "Budovat a chránit", byl do značné míry výsledkem právě...
Factors affecting the price of a used car in Czechia
Dvořáček, Petr ; Polák, Petr (advisor) ; Šťastná, Lenka (referee)
The market of used cars in Czechia, generating an annual turnover over one hundred billion Czech crowns, is visited by hundreds of thousands of people a year and a similar number of used vehicles are sold there. This work tries to find and appropriately evaluate the main determinants that set the price of a used car in Czechia, and thus, among other things, increase buyers' awareness. Multiple linear regression (MLR) and the ordinary least squares (OLS) method were used to estimate coefficients indicating the effect of a given variable on the price. This study uses a unique dataset, which was obtained from the Czech online marketplace advertising used cars Sauto.cz, containing all available information about more than 55 thousand used cars from 34 different car manufacturers. According to the assumptions, the importance and negative effect of variables indicating the number of kilometers driven and the age on the price of the used car was confirmed. Other important parameters that, on the other hand, have a positive influence on the price of a used car are the elements of additional equipment. Higher price of used cars from German manufacturers compared to competing manufacturers was also confirmed and, conversely, cars from carmakers from America or Asia were found cheaper. As a huge number of...
System of employee education and development in a selected company
DVOŘÁČEK, Petr
This graduation thesis deals with the analysis of an educational system and the development of employees in a chosen company. The goal is to create reccomendations for the company based on the learning & development system analysis. Topics: 1. introduction, 2. literature review, 3.metodical approach, 4. practical part, 5. discussion and recommedations, 6. Conclusion,7. Summary.
The Tenth All-Sokol Gathering of 1938 and its public acceptance in the society
Dvořáček, Petr ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Parkan, František (referee)
Co vlastně znamenal X. všesokolský slet pro česku, československou společnost v době svého konání? Bezesporu to byla velká manifestace připravenosti a odhodlanosti ČOS i českého/československého národa bránit Československo před hrozbou expanzivní politiky nacistického Německa. Sokol se od svého vzniku a po dobu trvání první republiky prezentoval jako česká vlastenecká až vyhraněně nacionálni organizace. Z tohoto úhlu pohledu ho také musíme chápat. Tělovýchovná a sportovní činnost Sokola a chápání jeho místa ve společnosti je jistě velice důležité, ovšem v národnostně vypjaté atmosféře konce 30. let 20. století to byla jeho vlastenecká a státotvorná činnost, která společnost významně formovala. Vždyť se jednalo o prakticky největší společenskou organizaci v Československu s téměř milionem členů a obrovským hospodářským i mediálním zázemím. V jednom z dopisů, jenž si ke konci 30. let 20. let mezi sebou vyměnili starosta ČOS MUDr. Stanislav Bukovský a agrárník Rudolf Beran, sděluje Beran Bukovskému že: "...ve světě dnes je chápáno co Čechoslovák, to Sokol."231 A tak to do jisté míry skutečně bylo. Společenské ztotožnění s národem se do jisté míry rovnalo ztotožnění se Sokolem a naopak. Společenský entusiasmus obraně republiky, vyjádřený poselstvím sletu "Budovat a chránit", byl do značné míry výsledkem právě...
Consumer Behaviour on The Smartphone Market
DVOŘÁČEK, Petr
The Main task of my thesis has been to make an analysis of consumer behaviour on the smartphone market. Segmentation of consumers was made based on the survey. I've chosen an enterprise, for which I've made recommendations based on the survey.
Optimalization Taxation of Businessman which Keeps a Tax Accounting
Dvořáček, Petr ; Penka, Miroslav (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
This bachelor thesis is intended to focus on the area of businessman taxation. It inclueds an analyses of tax accounting and regularization of Income tax. Other part of this Bachelor thesis inclueds proposal for optimalization taxation select subject according to regularization.
Mapové podklady pro zaměřování a analýzu dopravních nehod
Dvořáček, Petr
Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost do prostorově správných souvislostí. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je jedním z hlavních vydavatelů státního mapového díla. Jedná se o státem garantované a pravidelně aktualizované mapy, od katastrálních map až po topografické mapy středních měřítek. Kromě toho vznikají v resortu i další geografické podklady, jako je ortofoto nebo topografické databáze, které rovněž slouží jako základ pro další tematické mapové vrstvy nebo jako zdroje polohopisných a výškopisných poměrů. Příspěvek přináší souhrnné informace o nabízených produktech, o možnostech jejich využití a podmínkách poskytování.
Cartesian Genetic Programming in Python
Dvořáček, Petr ; Bidlo, Michal (referee) ; Vašíček, Zdeněk (advisor)
Cartesian genetic programming (CGP) is one of the evolutionary methods. It was created for electronic circuit design. It can be used also in optimization of functions, classification, evolutionary art etc. This paper describes acceleration techniques to speed up the evaluation of candidate solution in CGP in Python.
Evolutionary Design for Circuit Approximation
Dvořáček, Petr ; Vašíček, Zdeněk (referee) ; Sekanina, Lukáš (advisor)
In recent years, there has been a strong need for the design of integrated  circuits showing low power consumption. It is possible to create intentionally approximate circuits which don't fully implement the specified logic behaviour, but exhibit improvements in term of area, delay and power consumption. These circuits can be used in many error resilient applications, especially in signal and image processing, computer graphics, computer vision and machine learning. This work describes an evolutionary approach to approximate design of arithmetic circuits and other more complex systems. This text presents a parallel calculation of a fitness function. The proposed method accelerated evaluation of 8-bit approximate multiplier 170 times in comparison with the common version. Evolved approximate circuits were used in different types of edge detectors.
The Evaluation of Financial and Economic Performance of The Enterprise
Dvořáček, Petr ; Ondroušková, Renata (referee) ; Meluzín, Tomáš (advisor)
Master´s Thesis focuses assessments of financial situation of FERROKONT, s.r.o. company for years 2003 – 2008 through the use of elementary method of financial analysis. Master´s Thesis objective is suggests possible solutions for the improvement of the financial situation of this company in the coming years.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
14 DVOŘÁČEK, Petr
2 Dvořáček, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.