National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.02 seconds. 
Transcription and annotation components for web editor in React
Dugovič, Jakub ; Herout, Adam (referee) ; Szőke, Igor (advisor)
Cieľom tejto práci je implementovať modulárne užívateľské rozhranie na prepis zvukových nahrávok a ich anotáciu. Rozširuje dotrajšiu prácu s cieľom umožniť a zjednodušiť prácu s hodiny dlhými nahrávkami rozhovorov. Riešenie je implementované v TypeScripte pomocou Reactu a ďalších knižníc z reactového ekosystému. Aplikujúc princípy naštudované z literatúry, vyhýbajúc sa chybám identifikovaným počas prieskumu obdobnej platformy a overujúc užívateľské rozhranie počas vývoja pomocou kvalitatívneho testovania, vyvýjané rozhranie sa usiluje dosiahnuť vysokú mieru dobrej užívateľskej skúsenosti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.