National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Education, dialogue and totalitarianism in philosophical reflection
Dobiáš, Ondřej ; Pelcová, Naděžda (advisor) ; Hogenová, Anna (referee)
The purpose of the diploma thesis is to interpret the philosophical concepts of the education, dialogue and totality against the backdrop of the potential contemporary educational crisis. The thesis demonstrates the contributions of philosophy in characterisation of education. The topics were inspired by the question whether the formal education can develop the authentic thinking of an individual. The author aims to expose the original and justifiable assumptions of education and demonstrate the potential consequences of education perceived solely as a matter of formation and integration into pre-set social structures and mechanisms. The thesis exposes the very essence of education as the fundamental capability of entering dialogue and points out its need for a free yet responsible self-determination of a post-modern individual whose inherent ability to surpass own assumptions prevents the society from the rise of the totalitarian thinking. Key words Education, pedagogy, crisis, philosophy, ethics, dialogue, totality, world, science, technology, authenticity, transcendence, object, freedom, spontaneity, will, thinking
Process Mining as a Service
Dobias, Ondrej ; MBA, Karel Fuksa, (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
Softwérové a hardvérové aplikácie zaznamenávajú veľké množstvo informácií do protokolov udalostí. Každé dva roky sa množstvo zaznamenaných dát viac než zdvojnásobí. Dolovanie procesov je relatívne mladá disciplína, ktorá sa nachádza na rozmedzí strojového učenia a dolovania dát na jednej strane a modelovania a analýzy procesov na druhej strane. Cieľom dolovania procesov je popísať a analyzovať skutočné procesy extrahovaním znalostí z protokolov udalostí, ktoré sú v dnešných aplikáciách bežne dostupné. Táto práca mieri na spojenie obchodných príležitostí (organizácie bohaté na dáta; dopyt po službách BPM; limitácie na strane tradičnej dodávky BPM služieb) s technickými možnosťammi Dolovania procesov. Cieľom práce je návrh produktu, ktorý bude riešiť potreby zákazníkov a poskytovateľov služieb v oblasti Dolovania procesov lepšie než súčasné riešenie vybranej spoločnosti.

See also: similar author names
3 Dobias, Ondrej
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.