National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Topical issues of the confidentiality duty of medical personnel
Charvátová, Anna ; Sovová, Olga (advisor) ; Císařová, Dagmar (referee)
Povinná mlčenlivost, zejména ve zdravotnictví, ale obecně i v dalších regulovaných povoláních, je v poslední době, zvláště v souvislosti s některými trestními kauzami jak zdravotnických pracovníků, tak v oblasti advokacie či obecněji justice, velmi diskutována. Otázky povinné mlčenlivosti jsou o to složitější, že jsou spojeny nejen s rovinou právní, ale i etickou. Institut povinné mlčenlivosti slouží v našem právním řádu k ochraně celospolečenských i individuálních zájmů2 a zejména v souvislosti s profesemi, jejichž úkolem je poskytovat služby v oblastech, ve kterých se často seznamují i s tzv. citlivými údaji a informacemi, je nutno zabezpečit, aby tyto znalosti nemohly být zveřejněny. V zájmu svých klientů mají příslušníci profesních komor uložena zákonem omezení v možnosti použít získané informace.3 Povinná mlčenlivost je zdůrazňována rovněž ve stavovských předpisech a je jedním ze základů profesní etiky. Institut povinné mlčenlivosti je ve zdravotnictví pojednáván především jako právo pacienta na zachování důvěrnosti o jeho zdravotním stavu, což je jeho soukromou oblastí. Institut povinné mlčenlivosti rovněž chrání zdravotnické pracovníky před neopodstatněnými zásahy státní moci do výkonu jejich zdravotnického povolání. Formou takového zásahu může být i požadování informací nejen o zdravotním stavu...
Framing of the EU during the European Parliament elections 2014
Charvátová, Anna ; Hájek, Roman (advisor) ; Rosenfeldová, Jana (referee)
Framing is one of the important concepts of media studies. That is because the journalists use framing as they create news. Framing makes it easier for their audiences to perceive the news and to understand it better. In media production framing occurs mostly because of the fact that journalists are affected by their opinions or by the organizations that they work for. Even the recipients doesn't have to perceive the news same way as the author - they are also affected by their opinions and his environments. The goal of this thesis was to find out how three Czech journals - Respekt, Reflex and Týden - framed European Union during the European Parliament elections 2014. In that period media informs about EU more than usual. Another goal was to find out how journalist constructed these frames. Qualitative analysis revealed six frames, which I named: Uncertain future of the EU, Lack of interest of Czechs for the EU, Absurd regulations of the EU, Necessary bureaucracy of the EU, Relevancy of the European parliament and European MPs and Inefficiency of European MPs. In analyzed journals prevailed negative frames over positive ones. As tools of framing authors used mostly headlines and captions. Selection of sources wasn't as important as choice of vocabulary and repetition of words in texts.
Media representation of Jiri Kajinek from 1993 until present day
Charvátová, Anna ; Halada, Jan (advisor) ; Cebe, Jan (referee)
The purpose of this thesis is to show how the image of Jiří Kajínek in the media changed over time, from the time he was first identified as a suspect in a double murder in November 1993 until the spring of 2017 when President Miloš Zeman pardoned him. The work also follows a period of one year after the granting of a pardon in order to capture changes in the presentation of Jiří Kajínek in the media. This thesis should also respond to the question of whether Jiří Kajínek was presented by the media as a celebrity after his release. To determine how the media informed about Jiří Kajínek, a quantitative analysis was used, the last period, ie the period of one year after Jiří Kajínek's release from prison, was further analyzed by qualitative method, specifically the framing method. I analyzed texts from three daily newspapers, Právo, Mladá fronta DNES and Blesk. Among other things this research showed that in the course of the change in Jiří Kajínek's presentation, instead of interpreting his persona as a murderer and recidivist with two examined newspapers - Mladá fronta DNES and Blesk - there were discovered other interpretations, such as interpretation as victim or as a celebrity. In the newspaper Právo the interpretations did not change so significantly. Jiří Kajínek's interpretation as a...
Framing of the EU during the European Parliament elections 2014
Charvátová, Anna ; Hájek, Roman (advisor) ; Rosenfeldová, Jana (referee)
Framing is one of the important concepts of media studies. That is because the journalists use framing as they create news. Framing makes it easier for their audiences to perceive the news and to understand it better. In media production framing occurs mostly because of the fact that journalists are affected by their opinions or by the organizations that they work for. Even the recipients doesn't have to perceive the news same way as the author - they are also affected by their opinions and his environments. The goal of this thesis was to find out how three Czech journals - Respekt, Reflex and Týden - framed European Union during the European Parliament elections 2014. In that period media informs about EU more than usual. Another goal was to find out how journalist constructed these frames. Qualitative analysis revealed six frames, which I named: Uncertain future of the EU, Lack of interest of Czechs for the EU, Absurd regulations of the EU, Necessary bureaucracy of the EU, Relevancy of the European parliament and European MPs and Inefficiency of European MPs. In analyzed journals prevailed negative frames over positive ones. As tools of framing authors used mostly headlines and captions. Selection of sources wasn't as important as choice of vocabulary and repetition of words in texts.
How are people with mental handicap informed about sexuality
Charvátová, Anna ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Kodymová, Pavla (referee)
This thesis deals with the awareness of people with mental handicap in the area of sexuality and relationships. In the theoretical section defines mental handicap and describes in detail the issues of sexuality and partner relationships for people with mental handicap. This description includes human sexuality and its importace, stereotypes about sexuality of people with mental handicap and its specifications, legal documents pertaining to this issue and its current status. The theoretical part closes the chapter, which charts the possibility of sources of information on sexuality and partner relationships for people with mental handicap. Practical work examines how people with mental handicap know about sexuality and relationships and what sources they draw information. The research method was semi-structured interviews with 5 women and 5 men with mental handicap. At the end of the work there are several recommendation for non profit organization workers how to work with their clients.
Topical issues of the confidentiality duty of medical personnel
Charvátová, Anna ; Sovová, Olga (advisor) ; Císařová, Dagmar (referee)
Povinná mlčenlivost, zejména ve zdravotnictví, ale obecně i v dalších regulovaných povoláních, je v poslední době, zvláště v souvislosti s některými trestními kauzami jak zdravotnických pracovníků, tak v oblasti advokacie či obecněji justice, velmi diskutována. Otázky povinné mlčenlivosti jsou o to složitější, že jsou spojeny nejen s rovinou právní, ale i etickou. Institut povinné mlčenlivosti slouží v našem právním řádu k ochraně celospolečenských i individuálních zájmů2 a zejména v souvislosti s profesemi, jejichž úkolem je poskytovat služby v oblastech, ve kterých se často seznamují i s tzv. citlivými údaji a informacemi, je nutno zabezpečit, aby tyto znalosti nemohly být zveřejněny. V zájmu svých klientů mají příslušníci profesních komor uložena zákonem omezení v možnosti použít získané informace.3 Povinná mlčenlivost je zdůrazňována rovněž ve stavovských předpisech a je jedním ze základů profesní etiky. Institut povinné mlčenlivosti je ve zdravotnictví pojednáván především jako právo pacienta na zachování důvěrnosti o jeho zdravotním stavu, což je jeho soukromou oblastí. Institut povinné mlčenlivosti rovněž chrání zdravotnické pracovníky před neopodstatněnými zásahy státní moci do výkonu jejich zdravotnického povolání. Formou takového zásahu může být i požadování informací nejen o zdravotním stavu...
Provision of people in old age
Charvátová, Anna ; Korcová, Renata (advisor) ; Pikola, Pavel (referee)
Summary Old-age provision is theme, which is nowadays often discussed. Elder people have to be safeguarded and feel the certitude and retreat. Everybody have to think about future and what happens, when they get old. There are more interpretation of the Old-age provision theme. Elder people should have passable social retreat, nice relationship with, with friends and they also should spent their free time with activities they like the most. Financial safeguard is also important. Old-age pension depends on each people employment history. People can save some money to have financial reserve for the future. The health is also important, with healthy lifestyle you can avoid many complications in an old-age. Necessary part of life for elder people, which needs help, is some type of social center, and some type social services which can provide accommodation and essential medical service. Aim of this essay is to provide an outlook about this theme and write up information about prospects in care of elder people. This essay is concerned with health care, financial safeguard, characterizing each types of social services and different free-time activities.

See also: similar author names
3 Charvátová, Adéla
2 Charvátová, Alena
1 Charvátová, Alice
4 Charvátová, Andrea
3 Charvátová, Anežka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.