National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Project: Pre-school aesthetical education "PAE"
Chaloupková, Eliška ; Váňová, Hana (advisor) ; Nedělka, Michal (referee)
The main topic of this diploma thesis is project called Pre-school aesthetic education "PAE", which is tought at Elementary Art School. In theoretical part are generally explained terms aesthetic, aesthetic education and their brief history, current possibilities of aesthetic education in selected Elementary Art Schools and characteristic of PAE project. Research part focus on acquisition of the project in education at Elementary Art Schools, effectiveness in the selection of artistic field in pre-school age and at least suitability of including this project into the School Education Program of other Elementary Art Schools. For the research were used empirical methods (observations, questionnaire, interviews). Overall results of research are based on comparison and evaluation of the answers from all respondent categories. These results show positive evaluation of PAE, which suitably fills the pre-school period of children with meaningful activities, which are connected with comprehensive development of personality. Extensive appendix brings closer view to the work of children in PAE classes. It contains scanned pictures, newspaper articles and patterns of questionnaires. This work is designed for all teachers, who are interested in unique projects, which are related to education of pre- school...
Musical life in the Spa Town Teplice
Chaloupková, Eliška ; Pecháček, Stanislav (advisor) ; Hurníková, Kateřina (referee)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební život lázeňských hostů v Teplicích. Přehledné zpracování historie počátku lázeňství v Podkrušnohoří až po současnost. Konkrétnější zaměření na nejvýznamnější hudební instituce a tělesa spojené s lázněmi v Teplicích. Poslední část je věnována významným osobnostem, které navštívily zmíněné lázně. K vytvoření práce byla použita literatura Bohumila Plevky, brožury Severočeské filharmonie Teplice a Konzervatoře Teplice, rozhovory s lidmi působícími v oblasti kultury v Teplicích a anonymní dotazníky s odpověďmi, které se týkaly hudebního života současných lázeňských hostů. Vyhodnocením dotazníků jsem došla k závěru, že lázeňští hosté vyhledávají mezi procedurami hudební akce, a tím pozvedají všeobecnou kulturnost populace, která jinak není v Teplicích příliš vysoká.

See also: similar author names
6 CHALOUPKOVÁ, Eva
6 Chaloupková, Eva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.