National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Medieval settlement the lower reaches of a river Divoká Orlice
Buryška, Tomáš ; Klápště, Jan (advisor) ; Sláma, Jiří (referee)
Bakalářská práce je svým tématem zaměřena na středověké osídlení na dolním toku řeky Divoké Orlice, a to za využití některých metodických postupů dějin osídlování. Máme prostou snahu přispět k poznání dosud příliš nezkoumaného regionu, který na některých místech v textu nazýváme Kosteleckem. Práce je v prvé fázi shrnutím dostupných pramenů a na základě získaných informací je vytvořen soupis všech zjištěných středověkých lokalit. V druhé fázi nám jde o nastínění některých sídelně historických otázek, přičemž za hlavní pramennou základnu nám vedle písemných pramenů slouží také archeologické nálezy. Přihlédnuto musí být samozřejmě i k dalším oporám sídelně historického studia jako je toponomastika morfologie sídlišť a podobně. Cílem práce není úspěšné řešení obecných otázek středověkého osídlení, ale zařazení příkladu Kostelecka do širšího kontextu středověkého osídlení českých zemí. Po nutných vstupních kapitolách, které se věnují geografické charakteristice Kostelecka, metodice sídelně historického výzkumu a pramenné základně, se dostaneme kjádru věci. Tímto jádrem je středověké osídlení, kterému v našich podmínkách více či méně vždy a všude předcházelo osídlení pravěké. První část statě o středověkém osídlení je zaměřena na jednotlivé katastry, které jsou zpracovávány bez vzájemných souvislostí a slouží...
To recognition of the castle hinterland in the Middle Agens (13.-16. cent.) in Náchod district
Buryška, Tomáš ; Klápště, Jan (advisor) ; Klír, Tomáš (referee)
This thesis deals with castle rear in Middle Ages (13.-16. cent.) in Náchod district. Terrain exploration has taken place at 15 castles in Nachod district and has brought some new knowledge about the castle rear. A major benefit of the work is the discovery of a fortified castle rear of Adršpach castle, which was detail analyzed. This thesis also deals with questions, if specific castle need castle rear to its own existing and which relationship has castle to different components of the economic operation. The greatest attention is given to relationship of the castle to the town, economic court, mill and brewery. The results of the work are compared in a broader context.
Medieval settlement the lower reaches of a river Divoká Orlice
Buryška, Tomáš ; Sláma, Jiří (referee) ; Klápště, Jan (advisor)
Bakalářská práce je svým tématem zaměřena na středověké osídlení na dolním toku řeky Divoké Orlice, a to za využití některých metodických postupů dějin osídlování. Máme prostou snahu přispět k poznání dosud příliš nezkoumaného regionu, který na některých místech v textu nazýváme Kosteleckem. Práce je v prvé fázi shrnutím dostupných pramenů a na základě získaných informací je vytvořen soupis všech zjištěných středověkých lokalit. V druhé fázi nám jde o nastínění některých sídelně historických otázek, přičemž za hlavní pramennou základnu nám vedle písemných pramenů slouží také archeologické nálezy. Přihlédnuto musí být samozřejmě i k dalším oporám sídelně historického studia jako je toponomastika morfologie sídlišť a podobně. Cílem práce není úspěšné řešení obecných otázek středověkého osídlení, ale zařazení příkladu Kostelecka do širšího kontextu středověkého osídlení českých zemí. Po nutných vstupních kapitolách, které se věnují geografické charakteristice Kostelecka, metodice sídelně historického výzkumu a pramenné základně, se dostaneme kjádru věci. Tímto jádrem je středověké osídlení, kterému v našich podmínkách více či méně vždy a všude předcházelo osídlení pravěké. První část statě o středověkém osídlení je zaměřena na jednotlivé katastry, které jsou zpracovávány bez vzájemných souvislostí a slouží...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.