National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Usability of technical analysis on the Czech and Polish stock market
Brečka, Miloš ; Veselá, Jitka (advisor)
This paper initially presents the theory behind technical analysis and the conditions for using it. Then it describes how the test of indicators was made. Then the results are commented upon by various titles, markets and indicators. After evaluating the success of technical analysis on various markets, this success was compared between the markets what led to determination of the markets efficiencies.
Metódy technickej analýzy na trhu cenných papierov
Brečka, Miloš ; Jindrová, Miroslava (advisor)
Práca skúma možnosti použitia technickej analýzy na trhu cenných papierov. Definuje predpoklady a poukazuje na rozpor s hypotézou efektívnych trhov. Obmedzuje sa na technickú analýzu pretože cieľom je otestovať jednotlivé indikátory, čo pri grafickej analýze nie je možné. V ďalšej časti poskytuje prehľad najčastejších technických indikátorov a výsledky testovania ich úspešnosti.

See also: similar author names
3 Břečka, Marek
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.