National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
(Re)production of the canon in the 20th century architectural historiography: critical analysis
Brůhová, Klára ; Sokolová, Věra (advisor) ; Kobová, Ĺubica (referee)
The thesis (Re)Production of the Canon in the 20th Century Architectural Historiography: Critical Analysis deals with the topic of the architectural canon and especially on a critical reflection on the principles of its formation. The thesis presents the theoretical background and argumentation appearing in both foreign and czech texts (published from the second wave of feminism to the present) that view the architectural canon and the interpretation of architectural history critically - primarily through the cathegory of gender. The analytical part of the thesis focuses on a quantitative and qualitative content analysis of syllabi for survey courses on the history of architecture taught at Czech universities, with the aim of answering the research question: How is the history of 20th century architecture taught at universities in the Czech Republic - and to what extent is it a history that takes into account the creative contribution of women? Key words History of architecture, gender, feminism, canon, 20th century architecture, women architects, education
Life and Work of the Architect and Selected Realizations for Prague
Koukalová, Martina ; Biegel, Richard (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee) ; Brůhová, Klára (referee)
Ladislav Machoň - životopis umělce - dějiny architektury - přestavba Klementina - právnická fakulta Univerzity Karlovy - Můstek a Státní regulační komise pro Prahu a okolí - Řivnáčova vila v Jevanech - Augusta Müllerová PřestožesejménoarchitektaLadislavaMachoně(1888-1973)vodbornéliteratuře objevuje poměrně často a jeho vybrané realizace zde bývají běžně zastoupeny, komentáře k nim se většinou bez invence opakují. Disertační práce proto přináší kompletní přehled Machoňovy tvorby a jejích stylových proměn. Směřuje tak k prvnímu úplnému zhodnocení architektova díla v kontextu moderní meziválečné architektury Československa. Vzhledem k nezvykle širokému rozsahu Machoňova díla, kopírujícího vlastně formální vývoj architektury první poloviny dvacátého století, se práce zaměřuje na čtveřici jeho pražských projektů ze dvacátých a třicátých let. Ta reprezentuje jednak odlišné typy zakázek a zároveň různá období Machoňovy tvorby. Při úpravě barokního Klementina pro účely univerzitní a technické knihovny musel architekt vedle funkčnosti knihovního provozu dbát památkové hodnoty areálu. Realizací právnické fakulty Univerzity Karlovy upozadil sám sebe jako tvůrce, aby vzdal hold svému vzoru Janu Kotěrovi. Návrhem zástavby na Můstku, nové brány do Starého Města, se musel popasovat s požadavky regulačního plánu včetně...
Josip Plečnik and his projects for Prague
Brůhová, Klára ; Biegel, Richard (advisor) ; Macek, Petr (referee)
This thesis deals with Josip Plecnik's unrealized urban projects for the surroundings of the Prague Castle, which should have become a part of the emerging regulatory plans of Prague. The text, besides the description of these remarkable ideas, aims to shed light on the debates about the Prague urban development, especially about those concerning areas around the Prague Castle. Basically, the work has two main protagonists, Plečnik and Prague, whose fates are connected and affect each other. The text is divided into three parts. The introductory chapter presents the situation in the field of urbanism in Prague during the establishment of independent Czechoslovakia. The first part also describes Josip Plecnik, his personality, architectural training and arrival to Prague. The second chapter deals with the urban projects of the Slovenian architect for the Prague Castle surroundings, while trying to describe the background debates about the urban visions for Prague. The third part is an epilogue describing the Prague urban interventions, which were eventually carried out and Plecnik's ideas that came into realization in his native Ljubljana. KEY WORDS: Josip Plečnik, Prague, urban planning.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.