National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Acquision, Selection and Recruitment of Workers in Selected Company
Blahová, Veronika ; Sukopová, Ivana (referee) ; Konečný, Štěpán (advisor)
The subject of my diploma thesis is acquisition, selection and recruitment of workers in selected company. The first part focuses on the description of the theoretical knowledge gained from literature. There are defined concepts, methods, and procedures the issue. The second part characterizes selected company described its business area and there is a detailed analysis of the company employees. This section also focuses on the current system of acquisition, selection and recruitment of staff. The final section includes proposed amendments and recommendations in selected areas that will improve the efficiency of the system.
The Proposal of a New Market Entry Strategy
Bláhová, Veronika ; Jenčo, Josef (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
In the master’s thesis is presented a draft marketing strategy of entering to new geographic market for the company Kili, s.r.o., which sells materials for the manufacture of furniture, equip interior and construction. The objective of the thesis is to develop a proposal to open a new branch in selected location including a description of the marketing mix. The proposed section will be preceded by a summary of theoretical knowledge and analysis of the contemporary conditions of the company, focusing on internal and external business environment.
Development of Business Activities for Selected Advertising Company
Blahová, Veronika ; Milichovský, František (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The diploma thesis focuses on the expansion of business activities for the advertising company Afinita, s. r. o., which specialises in the printing and production of promotional items. The main goal of the company is to develop its business activities, increase profits and strengthen competitiveness. The diploma thesis includes an analysis of the current state of the company and its industry. Finally, the return on investment will be evaluated and a new business model will be created.
Intercompany Directions, Creating in the Condition of the Selected Firm
Bláhová, Veronika ; Jenčo, Josef (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
The bachelor’s thesis deals with problems of internal directives in company Kili, s.r.o. Mainly it focuses on directives for stocktaking of assets and circulation of accounting documents. The target of the thesis is concept of specific internal directives which will abide by actual valid legislation and regulations and which defines and ensures the same procedures for methods of performance stocktaking of assets and circulation of accounting documents in whole company.
Understanding sentences in Czech children at risk for dyslexia and SLI
Bláhová, Veronika ; Kucharská, Anna (advisor) ; Špačková, Klára (referee)
The aim of this thesis was to evaluate the level of comprehension of czech sentences with a different syntactic complexity in children with specific language impairment (SLI) and children at family risk for dyslexia (experimental groups) compared to typically developing peers (control group). Statistically significant differences were proven both between the SLI group and the family risk group and between the SLI group and control group. The assumed descending tendency of achievement in the test blocks was not substantiated.
Reading comprehension in children at risk of learning difficulties
Bláhová, Veronika ; Kucharská, Anna (advisor) ; Špačková, Klára (referee)
The aim of this thesis was to evaluate the level of reading comprehension in children at risk of developing grammar difficulties. The main goal consisted of assessing the performance and children's success in two experimental groups (with impaired speech development and the familial risk of dyslexia) and one control group (individuals with typical speech development) at the Test of Reading Comprehension based on the YARC diagnostic scale (Hulme et al., 2009). Additionally, we also observed the performance of children throughout a longer period of time. Consequently, it enabled us to compare the performance of children in the original test with the results of the Test of Reading and Comprehension by M. Caravolas and J. Volín (2005), which was administered two years later. Further analysis reveal that the individuals with the impaired speech development performed significantly worse than the children with familial risk of dyslexia whose performance was very much on the same level as the ones with typical speech development. Additionally, we found out that the performance of children in terms of comprehension does not change significantly during their development. The results of this study may be beneficial both for specialists and parents who may obtain a better understanding of their children's...
Immediate early genes as a tool for study of spatial orientation and memory
Bláhová, Veronika ; Němec, Pavel (advisor) ; Telenský, Petr (referee)
Properties of the environment, spatial orientation cues and time-shifting movements are essential for cognitive maps. The understanding of how both space and the animal's position within that space are represented in the brain has been significantly advanced by the discoveries of four principal neuronal types: the place cells, the head direction cells, the grid cells and border cells. Their activity being driven by both allothetic (visual and non-visual landmarks), and idiothetic cues (internal movement cues based on proprioceptive and vestibular information). Brain regions containing aforementioned types of neurons constitute complex spatial representation system. Immediate early genes (IEGs) and their products became sophisticated tool for the study of neural substrate of spatial orientation including magnetic orientation. For further research it is unavoidable to uncover the dynamic of processes related to IEGs in order to better understanding the functions of brain centres involved in rodent navigation circuit. This work summarises our knowledge about spatial orientation of the vertebrates aimed at rodents, in context with detection of IEGs expression as activity markers in neural substrate. There are described most common experimental mazes and most frequent detection methods used in connection with...
Development of Business Activities for Selected Advertising Company
Blahová, Veronika ; Milichovský, František (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The diploma thesis focuses on the expansion of business activities for the advertising company Afinita, s. r. o., which specialises in the printing and production of promotional items. The main goal of the company is to develop its business activities, increase profits and strengthen competitiveness. The diploma thesis includes an analysis of the current state of the company and its industry. Finally, the return on investment will be evaluated and a new business model will be created.
Social and Medical Impacts of selected Eye Disorders among Children
BLÁHOVÁ, Veronika
Zdravotně sociální dopady dětí s vybranými očními poruchami Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně sociální dopady dětí s vybranými očními poruchami. Oči jsou pro člověka velice důležitým orgánem, prostřednictvím kterého získává zdravý jedinec až 80 % informací z okolního světa. Právě proto je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Mezi námi se však vyskytují i tací, kterým není plné zdravý tohoto smyslu dopřáno, takže z různých příčin mají vidění narušené, či zcela poškozené. Tito jedinci trpí některou ze zrakových poruch a musí i přes mnohá znevýhodnění zvládat nástrahy běžného života. Některé činnosti, které zdravý člověk považuje za naprosto běžné, jsou pro člověka s takovýmto znevýhodněním zcela vyloučené. Cílem teoretické části práce bylo popsat zrakové ústrojí, nastínit problematiku jednotlivých zrakových vad a v neposlední řadě popsat zdravotně-sociální dopady nejen na děti, ale i na jejich okolí, tedy především rodinu. Cílem praktické části práce bylo zjistit vliv očního postižení u dětí na kvalitu života. Věkovou kategorii dětí jsem si vybrala ve věku 13 18 let. Tedy takové děti, které si jsou již schopny samy uvědomovat aktuální dopad na jejich přítomnost, či dopady budoucí. Pro naplnění cíle práce jsem si vybrala kvalitativní výzkum metodu dotazníku PedsQL pro děti a jejich rodiny. Výzkumný soubor tvořilo šest osob (dětí) a šest rodičů. Konkrétně se jednalo o pět dívek a jednoho chlapce. Z rodičů se vždy zúčastnily matky. S těmito oslovenými jsem vyplnila dotazník PedsQL, který je pro toto dotazování určený. Výzkum probíhal vod února do března 2017. Výsledky jsem zpracovala do tabulek a do přídavné myšlenkové mapy, která vždy zastupuje jednotlivého dotazovaného. Výzkumem bylo zjištěno mnoho zajímavých informací, například, že žádné z dětí netrpí pocitem "nekvalitního" života, naopak někteří rodiče mají o dítě větší strach kvůli jeho znevýhodnění, nebo nemají dostatečnou podporu v rodině. Výsledky by mohly upozornit sociální pracovníky na možná rizika a přispět k prevenci a zkvalitňování života znevýhodněných.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 BLAHOVÁ, Věra
2 BLÁHOVÁ, Vanda
3 BLÁHOVÁ, Vendula
30 BLÁHOVÁ, Veronika
2 BLÁHOVÁ, Václava
5 BLÁHOVÁ, Věra
3 Bláhová, Vendula
30 Bláhová, Veronika
1 Bláhová, Vladimíra
2 Bláhová, Václava
5 Bláhová, Věra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.