National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Kouřil, Milan ; Ďurovič, Michal ; Bartl, Benjamin ; Strachotová, Kristýna Charlotte ; Msallamová, Šárka
Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí
Bílková, Lenka ; Bartl, Benjamin ; Urbánek, Štěpán ; Zapletal, Martin ; Holakovská, Libuše
A large number of historic wax seals have been preserved in a fragmented state, which is linked to the increase in hardness and brittleness that sealing waxes undergo during natural ageing. The immediate cause of mechanical damage is careless handling or improper storage of archival records. This methodology compares the properties of both traditional and some alternative wax mixtures that are applicable for conservation of damaged seals. The aim is to highlight the advantages and disadvantages of using each of them, making it easier for conservators to choose a material that will meet their specific requirements. Chapter 2 first discusses the general requirements for such materials, from a technological, practical and ethical point of view. Chapter 3 deals with the properties of beeswax and the possibilities of their modification by the addition of other substances. Chapter 4 then discusses the new possibilities that open up the use of fossil wax mixtures. The chapters are supplemented by specific examples and recommendations.
Fulltext: Download fulltextPDF
Improving Indoor Air Quality of Libraries and Archives in Order to Significantly Reduce the Degradation of Library and Archival Materials
Součková, M. ; Vávrová, P. ; Novotný, J. ; Dřevíkovská, J. ; Paulusová, H. ; Bartl, B. ; Bartlová, L. ; Bacílková, B. ; Straka, R. ; Ďurovič, M. ; Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
The aim of the preservation procedure is to improve the indoor air quality in libraries and archives in order to maximally slowed the degradation process of library and archival materials. After identification the degradation risks and determination the indoor air quality will be suggested means for improvement of the indoor air quality, which will limit the degradation of stored library and archive materials.
The Effect of Dust Particles on Cellulose Degradation.
Bartl, B. ; Mašková, Ludmila ; Paulusová, H. ; Smolík, Jiří ; Bartlová, L. ; Vodička, Petr
This study focused on the changes in properties of cellulose-based paper Whatman 41, which can take place as a consequence of its contamination by dust particles. The chemical composition and size distribution of dust particles from archival repositories were analysed. After the artificial ageing, the viscosity-average degree of polymerization of cellulose DPv was measured. It was confirmed that cellulose-based paper can undergo substantial changes when contaminated by dust particles and artificially aged. The decrease of the DPv of cellulose showed a negative correlation with the deposited mass of sulfate ions in the dust particles. Considering the particle size fraction, the results suggest the decisive importance of the fine (PM1) particles. \n\n
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: SKMBT_C22015120714361 - Download fulltextPDF
The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation
Mašková, Ludmila ; Bartl, B. ; Smolík, Jiří ; Vodička, Petr
Indoor air pollution in libraries and archives can be harmful to paper-based materials stored there. Adverse effects caused by gaseous pollutants are well described, but less is known about airborne particles. The discussion regarding this issue mostly concerned the soiling of the paper, the possibility of surface abrasion or microbiological infestation (Hatchfield, 2002), but studies about the effect of particulate matter (PM) composition are scarce. This work was focused on the changes in the properties of cellulose-based paper caused by different size-resolved chemical components of PM.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: SKMBT_C22015102910282 - Download fulltextPDF
The Methodology of Evaluation of Air Quality Effect on Library and Archival Collections
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub ; Součková, M. ; Paulusová, H. ; Bartl, B. ; Benešová, M. ; Ďurovič, M.
The aim of the project was a development of evaluation method for indoor air quality in libraries and archives, targeted at reduction of damages on archival collections caused by adverse effects of environment. The project included indoor/outdoor monitoring of particulate matter and gaseous pollutants at four libraries and archives representing different outdoor environments: Zlatá Koruna (rural area), Třeboň (small town), Teplice (industrial area), and Prague (large city). The adverse effects of deteriorated environment were studied by comparison of identical incunabules from these locations. Parallel to field studies the deterioration of paper caused by deposited dust particles was studied at laboratory conditions. In addition different methods of mechanical cleaning of paper were tested. Based on the results precautions reducing the adverse effects of outdoor air pollution were developed.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
4 Bartl, Benjamin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.