National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. Cílem projektu v roce 2003 bylo zpracovat přehled typů technologií na zpracování odpadů obsahujících PCB s důrazem na plazmové technologie, přehled odpadů a látek kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR, informace o tom, jak jsou tyto odpady (látky) zpracovávány, návrh a výběr vzorků vhodných pro plazmovou technologie zpracování nebezpečných látek a návrh základních bodů modelu zpracování odpadů plazmovou technologií.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vučka, Václav ; Němcová, Halka ; Tušil, Petr ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. V roce 2004 byly upřesněny měřicí uzly na konkrétním provedení PTZNL, soupis měřicích bodů, včetně typů měření koncentrací nebezpečných látek, metody měření a použité přístroje, odkaz na legislativu včetně limitních koncentračních hodnot nebezpečných látek. Byla provedena analýza čtyř vzorků a soupis dat pro tyto vzorky, proveden výpočet odstranění konkrétních typů odpadů kontaminovaných PCB, zahájeno experimentální ověřování odstranění vybraných typů vzorků odpadů technologií PTZNL a příprava měřicích uzlů pro potřeby měřicí firmy EVECO. V poslední etapě roku bylo experimentálně ověřeno odstraňování odpadů PCB technologií PTZNL a optimalizován proces odstraňování z hlediska ekonomie provozu technologie PTZNL.
PCB/PCT
AQ-test, spol. s r.o., Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Cron, Marcel ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sirotková, Dagmar ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Systém odběru vzorků ze zařízení, z jednotlivých typů odpadů s obsahem PCB a z prostředí. Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních a identifikace PCB v materiálech a odpadech. Návrh systému evidence PCB včetně procesu inventarizace.
Realizační program ČR pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Barchánková, Jiřina
Cílem realizačního programu vyplývajícího z Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) je odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010. Dílčí úkoly vyplývající z nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR, kapitoly 3.1 závazné části POH – Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující je: 1. Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB, 2. Připravit plány dekontaminací nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených, 3. Vypracovat metodiku pro sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci (zařízení s obsahem pod 5 litrů), 4. Zpracovat návrh na provedení pasportizace míst na území ČR kontaminovaných PCB. Realizační program pro rok 2003 se zaměřil na první dva body kapitoly 3.1 závazné části POH ČR.
Realizační program ČR pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Barchánková, Jiřina
Cílem realizačního programu vyplývajícího z Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) je odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010. Dílčí úkoly vyplývající z nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR, kapitoly 3.1 závazné části POH – Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující je: 1. Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB, 2. Připravit plány dekontaminací nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených, 3. Vypracovat metodiku pro sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci (zařízení s obsahem pod 5 litrů), 4. Zpracovat návrh na provedení pasportizace míst na území ČR kontaminovaných PCB. Realizační program pro rok 2003 se zaměřil na první dva body kapitoly 3.1 závazné části POH ČR. Tato zpráva je poslední verzí RP z 5.2.2004.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.