National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Proposal for the Development of E-commerce Business Strategy in Distribution Company
Babela, Viliam Igor ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
Bakalárska práca sa zameriava na zpracovanie návrhu rozvoja e-commerce stratégie v spoločnosti distribujúcej hygienické a zdravotnické potreby posobiacej na slovenskom trhu. Teoretická časť sa zaoberá definovaním kľučových oblastí stratégického marketingu so zameraním na problematiku online distribúcie formou e-shopu. Analytická časť predstavuje praktickú aplikáciu vybraných relevantných metód za účelom identifikácie a zhodnotenia kľučových faktorov a následným výberom vhodných akcií pre zmenu v stávajúcej sratégii. Návrhová časť obsahuje nastavenie a zmeny e-commerce stratégie vrátane nástrojov s cieľom zvýšenia predajov v oblasti B2C trhu a zefektivnenia nákupov B2B zákazníkov prostredníctvom vhodných digitálných kanálov.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.