National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Concept of Houman Resource Management in DSG International SSC,s.r.o.
Káčerová, Martina ; Ambrožová, Miroslava (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje silné a slabé stránky týkající se spokojenosti zaměstnanců a charakteristických rysů jejich práce. Navržené kroky na zlepšení poskytují možnost jak v budoucnu dosáhnout větší efektivity v oblasti řízení lidského kapitálu.
Concept of Houman Resource Management in DSG International SSC,s.r.o.
Káčerová, Martina ; Ambrožová, Miroslava (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje silné a slabé stránky týkající se spokojenosti zaměstnanců a charakteristických rysů jejich práce. Navržené kroky na zlepšení poskytují možnost jak v budoucnu dosáhnout větší efektivity v oblasti řízení lidského kapitálu.

See also: similar author names
6 AMBROZOVÁ, Markéta
6 AMBROŽOVÁ, Markéta
5 AMBROŽOVÁ, Martina
2 Ambrozová, Michaela
2 Ambrožová, Magdalena
1 Ambrožová, Marcela
2 Ambrožová, Marie
6 Ambrožová, Markéta
5 Ambrožová, Martina
5 Ambrožová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.