National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Finanční analýza podniku Šroubárna Turnov, a.s.
Štrynclová, Monika ; Středová, Ivana (advisor) ; Novák, Tomáš (referee)
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční pozici na trhu a pomocí jednotlivých ukazatelů zjistit celkové finanční zdraví společnosti na základě informací plynoucích z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. K analýze finanční situace byl vybrán podnik, který se nazývá Šroubárna Turnov, a.s. a patří mezi tradiční výrobce v oblasti výroby spojovacího materiálu na trhu. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část informuje o tématu práce a jeho cíli. Následující část je zaměřena na finanční analýzu z teoretického pojetí. Poslední část je věnována popisu podniku, jeho historii a jsou zde aplikovány jednotlivé metody a ukazatele, které vycházející z teoretického pojetí.
The business plan - building of photovoltaic system of company SOLAT, s. r. o.
Štrynclová, Monika ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Čapek, Pavel (referee)
The graduation theses is concerned with elaboration of business plan whose theme is building of solar power station in locality of Velké Hamry. The aim of graduation theses is evaluation of building and operation of solar power station through the medium of methods which make for assessments of investment as well as entire business plan processing which should be used in application for granting of credit and in application for financial support of Operational program of Enterpreneurship and Innovation.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.