National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Financial markets modeling - experimental and agent based approach
Štefanová, Hana ; Vácha, Lukáš (advisor) ; Korbel, Václav (referee)
Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé stránky těchto přístupů a ukážeme jejich společný přínos v oblasti modelování finančních trhů. Aby čtenář získal komplexnější představu o celé problematice, uvedeme několik modelů používajících kombinovanou metodologii. Následně představíme model dvojité aukce, jehož autory jsou Gode a Sunder (1993). Naši práci zakončíme výsledky experimentu, který jsme sami provedli, a jehož základní myšlenkou je právě práce od Goda a Sundera.
Financial markets modeling - experimental and agent based approach
Štefanová, Hana ; Vácha, Lukáš (advisor) ; Korbel, Václav (referee)
Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé stránky těchto přístupů a ukážeme jejich společný přínos v oblasti modelování finančních trhů. Aby čtenář získal komplexnější představu o celé problematice, uvedeme několik modelů používajících kombinovanou metodologii. Následně představíme model dvojité aukce, jehož autory jsou Gode a Sunder (1993). Naši práci zakončíme výsledky experimentu, který jsme sami provedli, a jehož základní myšlenkou je právě práce od Goda a Sundera.
Sin Tax on Soft Drinks: Possible Impacts in the Czech Republic
Štefanová, Hana ; Votápková, Jana (advisor) ; Paulus, Michal (referee)
Overweight and obesity are a global problem, especially in the developed coun- tries such as the Czech Republic. A sin food tax on products contributing to the creation and expansion of this problem, is a measure which many states have chosen. In the Czech Republic, any sin food tax has never been imple- mented. The aim of the thesis is to evaluate possible impact of such tax on soft drinks. The key indicator which must be estimated is the own-price elas- ticity of demand for soft drinks. The data used for the thesis are provided by Czech Statistical Office and contains Household Budget Survey Data from years 2002-2007. Almost Ideal Demand System with the implementation of Shonkwiller and Yen's estimator is evaluated as the most suitable model. The final own-price elasticity is -1.3580, which suggests that the possible increase in Value Added Tax for soft drinks may be efficient. Moreover, it was simulated that there would be a stronger effect in case of lower-income households, where higher prevalence of overweight and obesity is proven.

See also: similar author names
2 Štefanová, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.