National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Study of derivatization reactions for ESI-MS analysis of hardly ionizable rhenium aryl chlorocomplexes
Vlk, Mikuláš ; Štícha, Martin (advisor) ; Kozlík, Petr (referee)
Mass spectrometry with electrospray ionization is an excellent method for structural analysis of coordination compounds with outstanding sensitivity and selectivity. However, it fails to detect some low-polar rhenium complexes. This master thesis describes derivatization method of non-ionizable rhenium complexes with 1,2-dihydroxybenzene and 2,3- dihydroxytoluenene. Fragmentation mechanisms and structure of prepared complexes was studied using high resolution mass spectrometry and collision-induced dissociation (CID). Furthermore, density functional theory (DFT) computational method was used for prediction of bond cleavage based on bond lengthening.
Analysis of samples with complex matrix by comprehensive gas chromatography
Šilhavecká, Simona ; Čabala, Radomír (advisor) ; Štícha, Martin (referee)
Komprehenzivní plynová chromatografie (GC×GC) je technika vhodná pro separaci komplikovaných organických směsí a nabízí mnoho výhod oproti běžné plynové chromatografii. Umožňuje kompletní analýzu vzorku současně na dvou odlišných kolonách, mezi kterými je rozhraní nazvané modulátor. Byla provedena analýza dvou éterických levandulových olejů a extraktu z levandule pomocí plynového chromatografu s pulzním tlakovým modulátorem a dvojicí detektorů: plamenově ionizačním detektorem a hmotnostním spektrometrem. Pro efektivní separaci vybraných olejů byly nalezeny optimální podmínky. Vstupní tlak na kolonu byl 250 kPa, první a druhý tlak nastavený na modulátoru byl 155 kPa a 175 kPa. Byl zvolen pomalejší teplotní program s počáteční teplotou 70 řC a nárůstem teploty 2 řC/min. Jako vhodná se ukázala modulační perioda v délce 5 s a s pulzem trvajícím 300 ms. Analyty byly identifikovány podle jejich hmotnostních spekter z MS detektoru. Nejvíce zastoupenými látkami v levandulových olejích byly terpeny. Složení levandulových olejů se liší v závislosti na druhu levandule, podmínkách pěstovaní i způsobu přípravy oleje. Klíčová slova: komprehenzivní plynová chromatografie, pulzní tlakový modulátor, levandulový olej
Application of Mass Spectrometry for Analysis of Biologically Active and Clinically Significant Compounds.
Štícha, Martin ; Jelínek, Ivan (advisor) ; Smrček, Stanislav (referee) ; Tůma, Petr (referee)
- 8 - ABSTRACT (EN) The thesis is submitted as a commented set of reviewed publications documenting and depicting the possibilities of mass spectrometry in the field of chemical, biological and pharmaceutical research; namely for the purposes of structure elucidation of selected organometallic complexes, analyses of drugs and their metabolites, monitoring of important biological markers. In course of experimental work, the following objectives were studied and solved:  Proposal and realization of micro-scale preparation of selected rhenium complexes with aromatic ligands, utilizing tetrabutyammonium tetrachlorooxorhenate as a starting material; preparation and structure characterization of oxorhenium(V) complexes with 1,2-dihydroxybenzene, 1,2,3-trihydroxybenzene, and 2,3- dihydroxynaphtalene as ligands by means of ESI/MS, APPI/MS and LDI-MS; ESI/MS and UV/Vis study of kinetic behavior of complexes arising from the reaction of tetrabutylamonnium tetrachlooxorhenate with pyrogallol and catechol as ligands. Special aim was devoted to the study of subsequent chemical transformation of primarily formed Re(V) complexes; structure characterization of selected ferrocene complexes with copper, gold and silver by means of ESI/MS.  Proposal of methodology of structure characterization and quantification of the...
Study of derivatization reactions for ESI-MS analysis of hardly ionizable rhenium aryl chlorocomplexes
Vlk, Mikuláš ; Štícha, Martin (advisor) ; Kozlík, Petr (referee)
Mass spectrometry with electrospray ionization is an excellent method for structural analysis of coordination compounds with outstanding sensitivity and selectivity. However, it fails to detect some low-polar rhenium complexes. This master thesis describes derivatization method of non-ionizable rhenium complexes with 1,2-dihydroxybenzene and 2,3- dihydroxytoluenene. Fragmentation mechanisms and structure of prepared complexes was studied using high resolution mass spectrometry and collision-induced dissociation (CID). Furthermore, density functional theory (DFT) computational method was used for prediction of bond cleavage based on bond lengthening.
Study of derivatization reactions for ESI-MS analysis of hardly ionizable rhenium aryl chlorocomplexes
Vlk, Mikuláš ; Štícha, Martin (advisor) ; Kozlík, Petr (referee)
Mass spectrometry with electrospray ionization is an excellent method for structural analysis of coordination compounds with outstanding sensitivity and selectivity. However, it fails to detect some low-polar rhenium complexes. This master thesis describes derivatization method of non-ionizable rhenium complexes with 1,2-dihydroxybenzene and 2,3- dihydroxytoluenene. Fragmentation mechanisms and structure of prepared complexes was studied using high resolution mass spectrometry and collision-induced dissociation (CID). Furthermore, density functional theory (DFT) computational method was used for prediction of bond cleavage based on bond lengthening.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.