National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The communication of the Czech Social-democratic Party in the parliamentary election in 2006
Dzurenda, Hanna Krystyna ; Špaček, Ladislav (advisor) ; Jirák, Jan (referee)
This work wants to introduce the basic history of the political communication and political marketing and then to show it on the example of Czech Social-democratic Party (CSSD) and its campaign in the parliamentary election in 2006. In the beginning there is a short overview of theories about political communication and also a chapter about the evolution of political campaigns. In the next part of this work I write about the behavior of voters during the election and what mainly influences it. As a very important topic I find the preelect surveys and how the incorrect interpretation of it can influence or change the voters' choice. Then I wanted to introduce the CSSD, so I wrote a little about it and about its history and finally there are chapters about the campaign of this party in the parliamentary election in 2006. In the Czech republic is billboard one of the most important communication tools and the CSSD used billboards a lot and so I chose this tool to show the colors and the graphic design of the campaign. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Modern Systems of Vehicle Lighting
Špaček, Ladislav ; Huzlík, Rostislav (referee) ; Hájek, Vítězslav (advisor)
A vehicle lighting is a basic component of active safeness, which, as an integral part of any vehicle, contributes to road traffic safety increase. From the very beginning, the car electrotechnincs has been engaged in the car lighting and visibility improvment for worse driving conditions, e.g. fog, rain, night ride etc. Thanks to new car lighting systems, such as adaptive headlights, LED based light sources and night vision systems, road traffic became much safer than ever before.
Automotive Electric Motors Analysis and Innovation
Špaček, Ladislav ; Grmela, Petr (referee) ; Hájek, Vítězslav (advisor)
Direct current motors and stepping motors are very often used for electric drives in cars. The most frequent representatives of direct current motors are electric starter and wind- screen wiper motor. Stepping motors are very often used for electric regulating of outsides driving mirrors and seats. This study is focused on innovation and DC permanent magnet motor. The disadvanage of direct current motors is so called „sliding contact“. A possible compensation of direct current motor are EC (electronically commutator) motors that do not need sliding contact for their work.
Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství
ECONZULT, Praha ; ISES, s.r.o., Praha ; Centrum inovací a rozvoje, Praha ; Špaček, Ladislav ; Hyršlová, Jaroslava ; Kovář, Miroslav ; Vaněček, Vojtěch ; Zíka, Ivan ; Navrátil, Bohumil ; Christianová, Anna
Zpráva obsahuje shrnutí prací za roky 2004-2005. Hlavní část zprávy tvoří výstupy: Výstup 1A: Postavení, úkoly a překážky českého průmyslu, zejména chemického, při plnění ekonomických, environmentálních a sociálních záměrů společnosti. Výstup 1B: Odpady pryže a pneumatik. Výstup 1C: Výroba, vlastnosti, úprava a recyklace skla. Výstup 1D: Udržitelná výroba a spotřeba a její vztah k odpadům. Výstup 2A: Popis bilančních schémat. Pojmy pro popis materiálových toků. Výstup 2B: Příklady bilančních schémat: Výrobky z PE, polyolefinů a PVC. Výstup 2C: Příklady bilančních schémat pro vybrané výroby: Výroba pryžových výrobků. Výstup 2D: Příklady bilančních schémat pro vybrané výroby: Výroba skleněných výrobků. Výstup 2E: Komentář k bilančním schématům pro vybrané výroby. Výstup 5: Příručka k metodice využívání produkční a odbytové bilance. Výstup 6: Manuál prevence a minimalizace odpadů s příklady z chemické výroby. Výstup 7A: Dobrovolné nástroje pro řízení materiálových toků. Výstup 7B: Environmentální manažerské účetnictví. Výroba 7C: Energetická stopa: Metoda exaktního hodnocení dopadů výrobních i nevýrobních aktivit na životní prostředí. Výstup 8: Matice dobrovolných nástrojů. Výstup 10A: materiálové toky při výrobě titanové běloby a jejich řízení.

See also: similar author names
5 Špaček, Luděk
2 Špaček, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.