National Repository of Grey Literature 161 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Selected issues of registration immovables in the Czech lands between years 1918 and 1989
Smolíková, Štěpánka ; Šouša, Jiří (advisor) ; Blažek, Lukáš (referee)
Selected issues of registration of immovables in the Czech lands between years 1918 and 1989 Abstract This diploma thesis "Selected issues of registration of immovables in the Czech lands between 1918 and 1989" follows the development of the legal regulation of registries of immovables in which information about these immovables - land and buildings - and legal relations to these properties were registered. These registries are analysed from a legal historical perspective. The purpose of each registry was different, records were kept for tax, economic and other purposes. This thesis is divided into 5 chapters according to the respective periods of development of Czechoslovakia. The first chapter deals with registries of immovables that were used before the establishment of the Czechoslovakia. The second chapter deals with registries of immovables used during the period of the First Czechoslovak Republic. These registries were Land Tax Cadastre, later replaced by a Cadastre of Lands; and Land Registry Books. The third chapter focuses on registry of immovables in the post-war period and the building of socialism, namely the Unified Land Register. The fourth chapter deals with Real Estate Registry after 1964. The fifth chapter outlines the current legal regulations. The development of registries focuses on the...
Jewish institutions and the state administration in Czechoslovakia between 1945-1956
Munková, Michaela ; Šouša, Jiří (advisor) ; Nosková, Alena (referee)
The Thesis systematically deals with the problem of the Jewish community in the postwar Czechoslovakia. It describes contacts betweeen J ewish institutions and the state department. It presents current cause s, which were important for the Jews and Jewish organizations in the Czechoslovak republic between 1945 and 1956.
Private business restrictions throught organisational changes in the heavy-machinery industry structure (ČKD, national enterprise and its role in struggle for confiscated industry property)
Stříteský, Hynek ; Šouša, Jiří (advisor) ; Dobeš, Jan (referee)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.
František Křižík. The life and work of the Czech famous inventor
Vrbová, Alena ; Šouša, Jiří (advisor) ; Hozák, Jan (referee)
Franti še k Kři ž ík (8.7 . 1847 Pl á nice by Klatovy - 22 . 1 . 1941 Stádlec by Tábor), honorary doctor of technical sciences , was famous czech electrician , inventor and industrialist. After his studies at Pra g ue Technical University he got his first occupation and experiences in the Markus Kaufmann's workshop . Afterwards he worked at the so-called Northern Ferdinanďs, later at Moravia-Silesian and finally at Pilsen- Březnice railway. He married Pavlína Štulíková (1853 - 1923) in 1871. They had six children . ln 1879 he established his own workshop in the house U Zvonu in Pilsen, where he did experiments with improving of the arclamps . Later he participated ln development of the local tram system. In 1883 he became independent as an industrialist , left his work at the railway and a year later he moved to Prague , where he established his own factory in Karlín . The Jubilee exhibition ln 1891 brought him the rea! popularity. He showed there his first electrical tram. Later he founded the Prague - Libeň - Vysočany rai!way, which was bought by Electrical company in 1907 . He opened the first electrica! railway in our countries, it led from Tábor to Bechyně. At the beginning of the 20 . century he put through the utilizing of water powers in Bohemia and he founded power plants , e . g . in Kolín and...
JUDr. Bedřich Schwarzenberg (1862-1936), a prominent person of Czech public life in the 19th and 20th century
Kaiseršat, Jakub ; Šouša, Jiří (advisor) ; Rameš, Václav (referee)
The dukes of Schwarzenberg appertained to rich and powerful aristocratic families in Austria-Hungary. This diploma work is tryig to describe the elementary life moments of one of them, Bedřich / Friedrich (Fido) Schwarzenberg (1862-1936). Contains the basic informations from his personal life (birth, childhood, marriage, family events) and from public activity, particularly in political field. The historical period in which Bedřich lived, was abundant in many social inversions that broke the traditional political and economic leadership of nobilty in monarchy. Since 1848 all noble families had to share its political privileges with civil elite and the second aspect of historical evolution in Austria lay in fight for political, economic, cultural and especially language equality.
Legal regulation of the Jewish minority in Czechoslovakia between wars
Urešová, Jana ; Kindl, Vladimír (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
The issue of Jewish minorities especially during the time of WW2 was discussed many times already. In a number of sources is relatively accurately captured the political situation and the gradual elimination of Jews from society, not to mention the persecution itself. This topic has me wondering about since I was about Jews and World War 2 learned. Already in elementary school I was reading children's encyclopedias most this topic and still could not understand how something like this could happen. What I got older, the more information I investigated, but still without understanding the causes why the Jews, whom you made that had so cruelly ended, and again and again the same question, how is it possible that this could happen in the recent past? ? Thesis Theme for me was clear because of that. I had quite a lot of information about Jewish life during the war, but I did not know too much about their origin and especially fascinated by the origins of their control what circumstances preceded the war. As a basis for a complete understanding of all contexts, in my opinion, necessary to start from the beginning. Who are the Jews, where they were married, where they came from, who they were, what they ate and how they are treated as a minority. After finding this information, for me it...
The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918- 1966 Thesis deals with the development of the legislation of providing health care of residents in Czech Lands from 1918 to 1966, which was effective only in Bohemia. The introductory chapters are about the legislation since 1848 due to reception of the legislation from the Austria-Hungary (often referred to as the Austro-Hungarian Empire in English-language sources). This inherited legislation is mainly about the right of the domicile, health and social care and public health. The authoress divided this thesis into three main chapters about public health care according to timely periods. The main chapters contain subchapters specializing in specific legislation of the individual components of public health. First chapter is about reception of the health care legislation from the Austria- Hungary, about public health care legislation, health system from the perspective of the administrative law, the legislation of the medical service, about the rights and duties of doctors and patients, and finally about funeral legislation. Second chapter is about short excursion to health care legislation in Protectorate Bohemia and Moravia whereby thesis intentionally omits this period closer, because its specific legislation...
Jan Otto- Businessman and Banking Manager
Herc, Svatopluk ; Kubů, Eduard (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
The presented thesis deals with the publisher Jan Otto (1841-1916), who was one of the most important personalities of the Czech national society at the end of 19th and at the beginning of 20th century. Based on proper study of archival material his business activity in publishing and typographical field and his manager function in the biggest national Czech bank, Trade Bank, which Otto devoted over 40 years of his life is analysed. These are two basic thematic spheres of the thesis. The analysis of one of Czech economic nationalism manifests towards the end of 19th century which was a foundation of the company National business and industrial enterprise is a complementary supplement of this thesis. Otto was actually closely connected with the whole project. The thesis conclusion concentrates on Otto's identity question. The thesis is a case study for issues of national Czech business and banking elites.
Karel Kramář and Tomáš Garrigue Masaryk in their letters of the years 1918-1936. Edition and analysis of mutual correspondence
Quagliatová, Vlasta ; Šouša, Jiří (advisor) ; Ebelová, Ivana (referee)
V celkové koncepci diplomové práce, nazvané Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk ve svých dopisech z let 1918-1936, se reflektuje snaha postihnout danou tematiku dvojím způsobem. Jednak nabídnout jeden z možných pohledů na specifika a proměny vztahu těchto výrazných osobností české a československé historie a jednak analyzovat dochovanou vzájemnou korespondenci a přiblížit témata v ní dominující. Sledovaným cílem bylo edičně zpřístupnit dostupný archivní materiál a podat k němu příslušný komentář. Celostní historické zhodnocení a interpretaci tohoto významného souboru korespondence v celé šíři nastíněných témat a problematik je třeba dopracovat, podobně jako komplexní analýzu poměru Kramář-Masaryk, která by nebyla nijak časově ohraničena, tak jak je tomu doposud. Systematicky pojednat o všech tématech, zmíněných v prezentovaných dokumentech, nebylo možné, proto bylo definovaným záměrem spíše naznačit, jak důležitým a jedinečným pramenem dochovaný epistolografický materiál je, navíc jedná-li se o korespondenci mezi tak mimořádnými postavami naší národní minulosti a ve sledované etapě rovněž mezi předními veřejnými činiteli nově konstituovaného československého státu. Smyslem práce tedy bylo vystihnout podstatné aspekty kramářovsko-masarykovského personálního vztahu, jejich ideologického zaměření i...
Military criminal law (1918-1938)
Hledík, Michal ; Soukup, Ladislav (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
130 ABSTRACT This Master's degree thesis deals with the problematics of the military criminal law in the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. I have chosen this theme for several reasons. First of these reasons is, that this subject mingles two legal disciplines - legal history and criminal law. Concurrently it is a topic, that has not yet been widely written up. The reason is that in both law disciplines combined in the theme of interwar criminal law, it is a marginal area of interest. Existing works in most cases focus only on a constituent parts of the problematics. In the second group of works the topic was chosen too widely and the character of resulting outputs was enumeratives, withnout providing context. The purpose of this tesis is to provide a global view on the matter of our military criminal law in the begining of 20th century and within this view then further focus on its dominant elements. The work is based mainly on the legislation effective in the given period, and the commented wordings. Another valuable source for the elaboration of the thesis were historical publications, although recent papers were not excluded. On several occasions the work marginally mentiones the comparison with the interwar general criminal law. In the topics of the military criminal law, whose legislation or...

National Repository of Grey Literature : 161 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.