National Repository of Grey Literature 165 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Trade Bank and its Role in the Industrialization Process of the Bohemian Lands 1869 - 1914 (1918)
Herc, Svatopluk ; Kubů, Eduard (advisor) ; Šouša, Jiří (referee) ; Albrecht, Catherine (referee)
The dissertation thesis deals with the role of the largest nationally Czech bank, Živnostenská (Trade) bank in Prague, in the process of industrialization of the Czech lands in the years 1869- 1914. The issue is viewed through the bank's promotional activity, i.e. the bank's activities in establishing new companies or transforming existing ones into another legal form - most often a joint-stock company. Subsequently, the relationship of the bank to these firms is analysed. The thesis also notes Živnobanka's action in the cartelization of Cisleithanian industry and provides insights for the debate on the power relationship between banks and industry. It also attempts to answer the question to what extent economic nationalism influenced the business of Živnobanka. Keywords: Živnostenská (Trade) bank, industrialization, bank-industry relationship, joint stock companies, cartelization, economic nationalism, Czech lands
Activities Extraordinary People's Courts in the period 1945- 1948
Feniková, Petra ; Kuklík, Jan (advisor) ; Šouša, Jiří (referee) ; Knoll, Vilém (referee)
1 Activities Extraordinary People's Courts in the period 1945-1948 Abstract The aim of my dissertation was to evaluate the activities of extraordinary people's courts in the period 1945-1948, which were established on the basis of Decree of the President of the Republic No. 16/1945 Coll. on the punishment of Nazi criminals, traitors and their helpers and on the extraordinary people's courts of June 19, 1945, also called the Great Retribution Decree. Particular emphasis was placed on examining the substance of the defendants' procedural rights in proceedings before these courts. The work, in its first rather theoretical part, descriptively identifies and analyses the procedural rights of offenders, which were associated with proceedings before retribution courts. The large retribution decree itself referred to the application of the then valid Criminal Procedure Code, which was Act No. 119/1873 Coll., Which introduces a new code of the Criminal Court, as amended (Criminal Procedure Code). It was thus necessary to examine which other procedural rights, in addition to those set out directly in the text of the decree, were applied in the proceedings. For this purpose, in addition to legal norms, implementing regulations were used, not only at the level of decrees, but also directives, instructions or...
The History of the Legal Protection of Woody Plants in Czech Territory
Šimandl, Milan ; Šouša, Jiří (referee)
The History of the Legal Protection of Woody Plants in Czech Territory Abstract The subject of this dissertation thesis is the development of the legislation on the protection of woody plants growing outside woods in the territory of the Czech Republic. The thesis provides a comprehensive description of the subject in a broader context from the beginning of the Bohemian state up to the present. The thesis is divided into six sections focused on specific topics. Each section includes chapters and subchapters. The first section explores the earliest era from antiquity to 18th century. Unlike the other sections, it is not strictly divided into specific areas, as it describes the common ground for the remaining sections. Within this period, the main goal of woody plants protection was the protection of property, i.e. protection from theft and trespassing. The second section of the thesis describes the development of the legislation on trees planted along roads and tree alleys from 18th century up to the present. Trees planted along roads are essential not only in terms of landscape formation but also in terms of the protection of roads and road traffic. In the past, there was a large number of regulations related to the planting and protection of trees along roads. In terms of trees planted along roads, the...
Law of boundaries and its rituals in the era of Přemyslids
Razim, Jakub ; Starý, Marek (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
BORDER LAW AND ITS RITUALS IN THE PŘEMYSLID ERA ABSTRACT: In an attempt to reach a comprehensive understanding of medieval people whose entire lives were anchored in a culture of legal customs, it is only natural that law and its rituals should come into view. Rituals governed society and co-created people's ideas of what was once perceived as right and just. In the present work, we have chosen the period of the Přemyslids as our time frame and, from the wide variety of legal rituals, we have focused on circuits. As the Czech terms ochoz and objezd suggest, this was a traditional behavior that consisted of arranging a procession on foot or horseback, taking place ceremoniously before the eyes of an audience from near and far. The aim of this practice, widely used throughout Europe, was to identify and secure the boundaries within which people were allowed to exercise dominion or ownership over their formally circumscribed territory. After we have presented a succinct overview of the legal historiography that touches our topic, the source base will attract our attention. Given that from the Přemyslid age, that is, before 1306, neither codes of law nor learned treatises on law are available, there is no choice but to turn our eyes elsewhere. Sometimes brief, sometimes more eloquent details of boundary law...
Selected issues of registration immovables in the Czech lands between years 1918 and 1989
Smolíková, Štěpánka ; Šouša, Jiří (advisor) ; Blažek, Lukáš (referee)
Selected issues of registration of immovables in the Czech lands between years 1918 and 1989 Abstract This diploma thesis "Selected issues of registration of immovables in the Czech lands between 1918 and 1989" follows the development of the legal regulation of registries of immovables in which information about these immovables - land and buildings - and legal relations to these properties were registered. These registries are analysed from a legal historical perspective. The purpose of each registry was different, records were kept for tax, economic and other purposes. This thesis is divided into 5 chapters according to the respective periods of development of Czechoslovakia. The first chapter deals with registries of immovables that were used before the establishment of the Czechoslovakia. The second chapter deals with registries of immovables used during the period of the First Czechoslovak Republic. These registries were Land Tax Cadastre, later replaced by a Cadastre of Lands; and Land Registry Books. The third chapter focuses on registry of immovables in the post-war period and the building of socialism, namely the Unified Land Register. The fourth chapter deals with Real Estate Registry after 1964. The fifth chapter outlines the current legal regulations. The development of registries focuses on the...
Jewish institutions and the state administration in Czechoslovakia between 1945-1956
Munková, Michaela ; Šouša, Jiří (advisor) ; Nosková, Alena (referee)
The Thesis systematically deals with the problem of the Jewish community in the postwar Czechoslovakia. It describes contacts betweeen J ewish institutions and the state department. It presents current cause s, which were important for the Jews and Jewish organizations in the Czechoslovak republic between 1945 and 1956.
Private business restrictions throught organisational changes in the heavy-machinery industry structure (ČKD, national enterprise and its role in struggle for confiscated industry property)
Stříteský, Hynek ; Šouša, Jiří (advisor) ; Dobeš, Jan (referee)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.
František Křižík. The life and work of the Czech famous inventor
Vrbová, Alena ; Šouša, Jiří (advisor) ; Hozák, Jan (referee)
Franti še k Kři ž ík (8.7 . 1847 Pl á nice by Klatovy - 22 . 1 . 1941 Stádlec by Tábor), honorary doctor of technical sciences , was famous czech electrician , inventor and industrialist. After his studies at Pra g ue Technical University he got his first occupation and experiences in the Markus Kaufmann's workshop . Afterwards he worked at the so-called Northern Ferdinanďs, later at Moravia-Silesian and finally at Pilsen- Březnice railway. He married Pavlína Štulíková (1853 - 1923) in 1871. They had six children . ln 1879 he established his own workshop in the house U Zvonu in Pilsen, where he did experiments with improving of the arclamps . Later he participated ln development of the local tram system. In 1883 he became independent as an industrialist , left his work at the railway and a year later he moved to Prague , where he established his own factory in Karlín . The Jubilee exhibition ln 1891 brought him the rea! popularity. He showed there his first electrical tram. Later he founded the Prague - Libeň - Vysočany rai!way, which was bought by Electrical company in 1907 . He opened the first electrica! railway in our countries, it led from Tábor to Bechyně. At the beginning of the 20 . century he put through the utilizing of water powers in Bohemia and he founded power plants , e . g . in Kolín and...
JUDr. Bedřich Schwarzenberg (1862-1936), a prominent person of Czech public life in the 19th and 20th century
Kaiseršat, Jakub ; Šouša, Jiří (advisor) ; Rameš, Václav (referee)
The dukes of Schwarzenberg appertained to rich and powerful aristocratic families in Austria-Hungary. This diploma work is tryig to describe the elementary life moments of one of them, Bedřich / Friedrich (Fido) Schwarzenberg (1862-1936). Contains the basic informations from his personal life (birth, childhood, marriage, family events) and from public activity, particularly in political field. The historical period in which Bedřich lived, was abundant in many social inversions that broke the traditional political and economic leadership of nobilty in monarchy. Since 1848 all noble families had to share its political privileges with civil elite and the second aspect of historical evolution in Austria lay in fight for political, economic, cultural and especially language equality.
Legal regulation of the Jewish minority in Czechoslovakia between wars
Urešová, Jana ; Kindl, Vladimír (advisor) ; Šouša, Jiří (referee)
The issue of Jewish minorities especially during the time of WW2 was discussed many times already. In a number of sources is relatively accurately captured the political situation and the gradual elimination of Jews from society, not to mention the persecution itself. This topic has me wondering about since I was about Jews and World War 2 learned. Already in elementary school I was reading children's encyclopedias most this topic and still could not understand how something like this could happen. What I got older, the more information I investigated, but still without understanding the causes why the Jews, whom you made that had so cruelly ended, and again and again the same question, how is it possible that this could happen in the recent past? ? Thesis Theme for me was clear because of that. I had quite a lot of information about Jewish life during the war, but I did not know too much about their origin and especially fascinated by the origins of their control what circumstances preceded the war. As a basis for a complete understanding of all contexts, in my opinion, necessary to start from the beginning. Who are the Jews, where they were married, where they came from, who they were, what they ate and how they are treated as a minority. After finding this information, for me it...

National Repository of Grey Literature : 165 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.