National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Prevention of HIV/AIDS and House of Light in Prague During 2005 - 2008
Šnajdrová, Jana ; Dočkal, Jan (advisor) ; Machová, Jitka (referee)
In meiner Arbeit widme ich mich der Problematik HIV/AIDS. Ich versuche auf Erheblichkeit der Probleme und auf die Hauptfragen der Prävention HIV/AISD in der Tschechischen Republik aufmerksam machen. Der Zielpunkt meiner Arbeit ist die Beschreibung und die Bewertung von Dienst für HIV-positive Menschen und für AIDS-Kranken. Diese Dienste ermöglicht Prager "Dům světla". Ich beschreibe die Entwicklung in den letzten Jahren, Erfolge, Probleme und auch Voraussetzungen für weitere Verbesserung der Prävention in der Tschechischen Republik. Die ersten Kapitel sprechen von den Hauptfragen des Phenomens HIV/AIDS und von der Prävention in der Tschechischen Republik. Nächste Kapitel betreffen die Tätigkeit der "Tschechischen Gemeinschaft AIDA Hilfe", die der Begründer von "Dům světla" ist. Kapitel 6 - 10 sind der Tätigkeit von "Dům světla" gewidmet und zugleich sprechen von Veränderungen, zu denen in der letzten Jahren kommt. In der letzten Kapitel 11. vergleiche ich die Stellungen der Klienten zu der Tätigkeit von "Dům světla" und ich spreche davon, welche Dienste in Jahren 2005 - 2008 möglich waren. In der Beilage sind Daten zum Thema, die ich im Verlauf der Verarbeitung versammelt habe. Ich möchte, dass meine Arbeit zu besserer Informierheit beihilft und wird mindestens zu einer kleinen Beitrag zur Besserung der...
Prevention of HIV/AIDS and House of Light in Prague During 2005 - 2008
Šnajdrová, Jana ; Dočkal, Jan (advisor) ; Machová, Jitka (referee)
In meiner Arbeit widme ich mich der Problematik HIV/AIDS. Ich versuche auf Erheblichkeit der Probleme und auf die Hauptfragen der Prävention HIV/AISD in der Tschechischen Republik aufmerksam machen. Der Zielpunkt meiner Arbeit ist die Beschreibung und die Bewertung von Dienst für HIV-positive Menschen und für AIDS-Kranken. Diese Dienste ermöglicht Prager "Dům světla". Ich beschreibe die Entwicklung in den letzten Jahren, Erfolge, Probleme und auch Voraussetzungen für weitere Verbesserung der Prävention in der Tschechischen Republik. Die ersten Kapitel sprechen von den Hauptfragen des Phenomens HIV/AIDS und von der Prävention in der Tschechischen Republik. Nächste Kapitel betreffen die Tätigkeit der "Tschechischen Gemeinschaft AIDA Hilfe", die der Begründer von "Dům světla" ist. Kapitel 6 - 10 sind der Tätigkeit von "Dům světla" gewidmet und zugleich sprechen von Veränderungen, zu denen in der letzten Jahren kommt. In der letzten Kapitel 11. vergleiche ich die Stellungen der Klienten zu der Tätigkeit von "Dům světla" und ich spreche davon, welche Dienste in Jahren 2005 - 2008 möglich waren. In der Beilage sind Daten zum Thema, die ich im Verlauf der Verarbeitung versammelt habe. Ich möchte, dass meine Arbeit zu besserer Informierheit beihilft und wird mindestens zu einer kleinen Beitrag zur Besserung der...
Application of the Convention between the Czech Republic and the Republic of Austria for Avoidance of Double Taxation
Přechová, Renáta ; Šnajdrová, Jana (referee) ; Brychta, Karel (advisor)
The present thesis deals with the articles of the double taxation agreement concluded between the Czech Republic and the Republic of Austria. Its aim is to highlight the solution of problems concerning the jurisdiction in the state of source and the jurisdiction in the state of residence. It shows how the methods to prevent double taxation are to be applied. It compares the differences in tax obligation of a resident of a country with which the Czech Republic has not concluded an agreement on precluding double taxation with the obligation of a resident of the Republic of Austria, which is a contracting country. It proves the justification of the existence of agreements on precluding double taxation by means of concrete examples and points out the necessity of their continual updating.
Comparison of Selected Forms of Doing Business by Foreign Legal Entities in the Czech Republic
Přechová, Renáta ; Šnajdrová, Jana (referee) ; Brychta, Karel (advisor)
The present diploma thesis is focused on the definition of differences resulting from the comparison of two chosen forms of doing business of a foreign person in the Czech Republic. It specifies differences from the viewpoint of the commercial law and the obligations as an accounting unit. Foremost, the thesis includes a detailed analysis from a tax point of view. The thesis involves a model example to define the precise amount of tax obligation incumbent on the both forms of business of a foreign person in the Czech Republic. This model example constitutes a basis for the final evaluation and to draw relevant conclusions. Suggestions and recommendations mentioned in this work can serve as an overview of the approach to the taxation of cross-border income and at the same time as a tool for the elimination of errors and discrepancies in connection with the chosen form of business of a foreign person in the Czech Republic.
Hodnotící metody a jejich využití pro hodnocení veřejných projektů
Šnajdrová, Jana Bc. ; Musil, Martin (advisor)
Diplomová práce se zabývá problematikou veřejného sektoru a veřejných výdajů, především hodnocením veřejných projektů. Popisuje metody a postupy v odborné literatuře doporučené pro hodnocení veřejných projektů. Analyzuje postupy hodnocení a výběru projektů dvou konkrétních operačních programů. Ukazuje pozitiva a negativa zvolených postupů a dává doporučení ke zlepšení efektivnosti výběru projektů.
Due diligence
Slabá, Jana ; Kislingerová, Eva (advisor) ; Šnajdrová, Jana (referee)
Příručka pro tvorbu due diligence včetně praktického příkladu. Due diligence znamená "hloubkovou prověrku" podniku v souvislosti s transakcí s tímto podnikem. Zadavatelem bývá většinou kupující. Cílem je získat co nejvíce informací o budoucím předmětu koupě, odhalit rizika, která s touto transakcí mohou vzniknout a stanovit, zda požadovaná kupní cena odpovídá stavu podniku. Nejčastějšími druhy due diligence jsou finanční, daňové, právní, personální a technické due diligence. Na zprávu due diligence obvykle navazuje jednání o kupní ceně a koupě podniku či jeho části.

See also: similar author names
1 Šnajdrová, Jana Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.