National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Xrd Analysis Of Chemical Composition On Lead Surface Microelectrodes
Smejkal, Jan
This work is focused on the observation of changes in the chemical composition on thesurface of the negative electrode of the lead-acid battery using an XRD diffractometer. The measurementwas performed on thin pasted electrodes with a thickness of about 1mm. After the maturationand molding process, the fully charged negative electrode was gradually discharged andcharged at a rate of 0.2 C and 0.3 C. The negative electrode was analyzed at 100 %, 80 %, 60 %, 40% 20 % a 0 % SOC states. Chemical changes occurring on the surface of the negative electrode duringdischarging and charging of the lead-acid battery were measured using X-ray diffractometerRigaku MiniFlex HR 600.
Effect Of Organic Additives On Electrochemi-Cal Processes Influencing Zinc-Air Battery Parameters
Smejkal, Jan
This work is focused on the study of influence of selected organic additives on the properties and morphology of zinc deposit on the negative electrode when used in zinc-air accumulators. The deposition was made on the tin plate electrodes in a solutions of 6 mol/l KOH saturated with ZnO with added additives (Abeson Na 50, Flavol KDA, Span 85, Lugalvan G35 and Triton X- 100). All chosen additives were studied with a focus on the morphology of zinc deposit, with regard to their ability to suppress dendritic growth and with focus on zinc corrosion. Changes in zinc morphology were studied by using a Tescan Vega 3 electron microscope and a Rigaku MiniFlex HR 600 X-ray diffractometer.
Smart Home: Digital Thermostatic Valve Controlled via WiFi
Smejkal, Jan ; Kapinus, Michal (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with smart home heating in households with radiators. The goal is to design a cheap digital heating head and to integrate it via WiFi and MQTT into the Home Assistant system. I have focused on keeping good design, head functions and a good user experience. Home Assistant enables showing graphs using InfluxDB and Grafana. Using a program in tool Node-RED enables it to lower heating temperature at the times of user absence and to schedule heating temperatures. The price of the complete unit is under 400 CZK. Temperature regulation was provided by a prediction controller, but it was replaced by a PID controller. The controller can regulate with the difference of maximal and minimal temperature of around 2 C. The user can control the boost mode of the head via a physical button or using the Home Assistant system. The resulting product is a good basis for a low-cost smart heating system. 
Relationship of morality and right in conceptions of right H. L. A. Hart and R. M. Dworkin
Mach, Daniel ; Jirásková, Věra (advisor) ; Šmejkal, Jan (referee)
Diplomová práce se zabývá vztahem práva a morálky v iusnaturalismu a iuspozitivismu, přičemž poukazuje na různé významové konotace pojmů právo a morálka. Naznačuje historický vývoj obou směrů až do období dvacátého století a u dílčích období vývoje uvádí i významné představitele, a to včetně jejich hlavních filosofických myšlenek. Těžiště práce však spočívá ve srovnání přístupů a pojetí vztahu práva a morálky v koncepcích významných právních filosofů H. L. A. Harta a R. M. Dworkina. Oba muži bývají považováni za představitele zmíněných směrů a jejich názorový střet lze pokládat za jeden z nejvýraznějších momentů ve filosofii práva druhé poloviny dvacátého století. Práce se tak detailně věnuje problematice práva a morálky nejprve u H. L. A. Harta a následně pak u R. M. Dworkina. Snaží se předložit základy jejich právních tezí, charakterizovat přístup k chápání morálky a v neposlední řadě také popsat již výše zmiňovaný vztah dvou normativních systémů - práva a morálky. Diplomová práce vychází ze studia řady pramenů, jako jsou monografie, učebnice, sborníky, články odborných časopisů či internetové zdroje. Klíčovými se však mezi použitými zdroji stala především díla obou právních filosofů, která umožnila pochopit jejich rozdílná stanoviska k problematice práva a morálky. Pro naplnění stanovených cílů...
Gasoline Direct Injection
Smejkal, Jan ; Janoušek, Michal (referee) ; Dundálek, Radim (advisor)
This bachelor thesis deals with the problematics of gasoline direct injection in combustion engines. There is a view of the history of the development of gasoline direct injection in the introduction. The main part focuses on the principle of the process function, description of components of fuel system and specific components of exhaust system. There is also a description of benefits of using gasoline direct injection, especially considering the amount of pollutants in exhaust gas. The following part of the work contains an overview of gasoline direct injection engines and their comparison in terms of power. In the conclusion, there is a consideration of gasoline direct injection development in the future.
Study Of Effect Of Organic Additives On The Morfology Of Zinc Deposit
Smejkal, Jan
Article studies effect of the selected organic additives on zinc deposit properties in relation to negative electrode for Ni-Zn battery. All additives were examined with emphasis on the study of dendritic and mossy structure growth suppression. Additives have been selected in order to their already known benefits for Ni-Zn cell and in order to their using in galvanic production. Additives were examined by XRD diffractometer Rigaku Miniflex 600 HR and electron microscope Tescan Vega 3 XMU.
Organic Additives Controlling Zinc Deposition From Alkaline Solutions
Smejkal, Jan
This work is focused on the study of the effect of selected additives on zinc deposition in alkaline electrolyte for the purpose of using the additives in zinc based battery. Deposition was performed on tinplate in 6 mol/dm3 KOH solution saturated by ZnO and with the addition of organic additives (Slovasol 2520/2, Tween 20, CTAB and Lugalvan G35). All selected additives were examined with the focus on the morphology of zinc deposit and with respect to their ability of dendritic growth suppression. Zinc morphology was studied using an electron microscope and an Xray diffractometer.
Effect of Organic Additives on Electrochemical Processes Influencing Zn-Air Battery parameters
Smejkal, Jan ; Čech, Ondřej (referee) ; Chladil, Ladislav (advisor)
The diploma thesis is focused on the study of the influence of selected organic additives on the properties and morphology of zinc deposit on the negative electrode when used in zinc-air accumulators. Organic additives have been selected based on the study of literature and previously done experiments. The deposition was made on the tin plate electrodes in a solution of 6 mol/l KOH saturated with ZnO with added additives. All chosen additives were studied with a focus on the morphology of zinc deposit and with regard to their ability to suppress dendritic growth. Zinc morphology was studied by using a Tescan Vega 3 electron microscope and a Rigaku MiniFlex HR 600 X-ray diffractometer.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
14 SMEJKAL, Jiří
7 Smejkal, Jakub
17 Smejkal, Jan
1 Smejkal, Jaroslav
14 Smejkal, Jiří
7 Smejkal, Josef
17 ŠMEJKAL, Jan
7 Šmejkal, Jakub
14 Šmejkal, Jiří
7 Šmejkal, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.