National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Urbanistic analysis of the town of Frýdek-Místek with a focus on brownfields
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (referee) ; Májek, Jan (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the statutory town Frýdek-Místek. Then to sum up the problems of brownfields and applying these problems to the town Frýdek-Místek. The bachelor thesis is based on the town‘s local zoning plan, then the document ,,Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ (Strategic plan of sustainable development of the statutory town Frýdek-Místek) and the document ,,Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“ (Integrated plan of development of the statutory town Frýdek-Místek).
Green as a healing element of buildings and cities
Šmídová, Kristina ; Blasinski, Petr (referee) ; Rubinová, Olga (advisor)
Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová práce zabývá vztahem mezi městskou zelení a znečištěním ovzduší oxidem uhličitým v Brně. Ve městě byla prováděná měření koncentrací oxidu uhličitého, kyslíku a sekundárních veličin po dobu půl roku od června do listopadu roku 2019. Měření byla prováděna na čtyřech místech v Brně a dále tato data byla mezi sebou porovnána. Dále byla navrhnuta zelená opatření. Ve dvou vybraných lokalitách v Brně byly vybrány střechy, na které byla navrhnuta extenzivní zelená střecha.
Green as a healing element of buildings and cities
Šmídová, Kristina ; Blasinski, Petr (referee) ; Rubinová, Olga (advisor)
Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová práce zabývá vztahem mezi městskou zelení a znečištěním ovzduší oxidem uhličitým v Brně. Ve městě byla prováděná měření koncentrací oxidu uhličitého, kyslíku a sekundárních veličin po dobu půl roku od června do listopadu roku 2019. Měření byla prováděna na čtyřech místech v Brně a dále tato data byla mezi sebou porovnána. Dále byla navrhnuta zelená opatření. Ve dvou vybraných lokalitách v Brně byly vybrány střechy, na které byla navrhnuta extenzivní zelená střecha.
Urbanistic analysis of the town of Frýdek-Místek with a focus on brownfields
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (referee) ; Májek, Jan (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the statutory town Frýdek-Místek. Then to sum up the problems of brownfields and applying these problems to the town Frýdek-Místek. The bachelor thesis is based on the town‘s local zoning plan, then the document ,,Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ (Strategic plan of sustainable development of the statutory town Frýdek-Místek) and the document ,,Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“ (Integrated plan of development of the statutory town Frýdek-Místek).

See also: similar author names
4 ŠMÍDOVÁ, Kamila
17 ŠMÍDOVÁ, Kateřina
6 ŠMÍDOVÁ, Kristýna
4 Šmidová, Kamila
4 Šmídová, Kamila
2 Šmídová, Karolína
17 Šmídová, Kateřina
6 Šmídová, Klára
6 Šmídová, Kristýna
2 Šmídová, Květa
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.