National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.02 seconds. 
The principles of services of presidential libraries
Kolaříková, Pavla ; Vorlíčková, Blanka (advisor) ; Škyřík, Petr (referee)
The diploma thesis is devoted to the topic of the presidential libraries and its aim is to analyze services of these libraries in Czech Republic. The theoretical part provides a comprehensive summary of presidential libraries, which have in the United States a long tradition. Gradually they are described from view of their character, history, law, administration, content, funding, criticism and future. The following is a presentation of two chosen foreign presidential libraries and Czech presidential Václav Havel Library. In the practical part there is made the comparison at first and its aim is to detect the principles of services of presidential libraries. The following is a presentation of the exploratory survey which discover, how are used the services of Václav Havel Library. The survey was focused on user evaluation of selected service, i.e. digital archive. This research helped map out the current situation and brought a lot of interesting information about attitudes from Czech and foreign users. Keywords digital archive - presidential libraries - presidential libraries in the United States - services of presidential libraries - Václav Havel Library
The Importance and the design of evaluation research on information management
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Škyřík, Petr (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v angličtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v angličtině In the first part, the dissertation describes the importance and the design of evaluation research on information management at small and medium-sized enterprises in the area of private security services. Secondly, it provides a general mapping of current evaluation practices trends from all over the world as well as from the Czech Republic. Thirdly, the dissertation depicts the main characteristics of evaluation and evaluation research methodology focused on the target group of small and medium-sized enterprises in private security service sector. The main goal of the dissertation project is to map and discuss the current importance of evaluation research on information management. Its main output is to explore an...
Reading in the Digital Age - Tablet in the Reader's Personal Information Environnement
Bouda, Tomáš ; Škyřík, Petr (advisor) ; Rankov, Pavel (referee) ; Papík, Richard (referee)
Title: Reading in the Digital Age - Tablet in the Reader 's Personal Information Environment Author: Mgr. Tomáš Bouda Abstract: In this dissertation thesis we observed the phenomenon of reading in the context of personal information environment in digital age. An analysis of the evolution of reading and its implication on reading habits has been done. Secondly, we introduced phenomenology approach to study reading phenomena. The goal of the qualitative research was to describe an experience of intensive tablet users while reading scientific literature in digital format. Interpretative phenomenological analyses and Positive and negative affect scale (PANAS) were used as research methods with six participants. Conceptual structure representing the phenomenon has been developed as an outcome. It contains a) broader context of personal information environment, b) reading, annotating and underlining of digital text and c) reading experience with a focus on somatosensory perception. Comparison with two similar research studies has been done. As a practical outcome, several weaknesses in a design of tablets and reading applications were identified.
The principles of services of presidential libraries
Kolaříková, Pavla ; Vorlíčková, Blanka (advisor) ; Škyřík, Petr (referee)
The diploma thesis is devoted to the topic of the presidential libraries and its aim is to analyze services of these libraries in Czech Republic. The theoretical part provides a comprehensive summary of presidential libraries, which have in the United States a long tradition. Gradually they are described from view of their character, history, law, administration, content, funding, criticism and future. The following is a presentation of two chosen foreign presidential libraries and Czech presidential Václav Havel Library. In the practical part there is made the comparison at first and its aim is to detect the principles of services of presidential libraries. The following is a presentation of the exploratory survey which discover, how are used the services of Václav Havel Library. The survey was focused on user evaluation of selected service, i.e. digital archive. This research helped map out the current situation and brought a lot of interesting information about attitudes from Czech and foreign users. Keywords digital archive - presidential libraries - presidential libraries in the United States - services of presidential libraries - Václav Havel Library
The Importance and the design of evaluation research on information management
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Škyřík, Petr (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v angličtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v angličtině In the first part, the dissertation describes the importance and the design of evaluation research on information management at small and medium-sized enterprises in the area of private security services. Secondly, it provides a general mapping of current evaluation practices trends from all over the world as well as from the Czech Republic. Thirdly, the dissertation depicts the main characteristics of evaluation and evaluation research methodology focused on the target group of small and medium-sized enterprises in private security service sector. The main goal of the dissertation project is to map and discuss the current importance of evaluation research on information management. Its main output is to explore an...
Design of the library curriculum from A to Z
Škyřík, Petr
Tato přenáška je na pomezí designu služeb, managementu a vzdělávání. Rád bych v ní představil aplikovaný myšlenkový model, který uplatňuji při tvorbě knihovnického kurikula u nás na KISK. Domnívám se, že to může být poučně/inspirativní/odstrašující pro všechny, kteří řídí nějakou instituci či projekt. Pár klíčových pojmů: Analýza zájmových skupin, Benchlearning, Budování značky, Hodnotová analýza, Kaizen, Organický růst, Porucha paměti, atd. :)
Slides: idr-596_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-596_2 - Download fulltextMP4

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.