National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Committee for Coordination of Polythematic Structured Subject Heading System
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor ; Omastová, Pavlína
Prezentace rekapituluje činnost referátu PSH v roce 2011. Zaměřuje se na spolupráci referátu PSH a Wikipedie v oblasti vzájemného linkování, na výsledky analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK a na nové služby PSH Manager online a rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů hesly PSH. Prezentace dále představuje propagaci PSH v roce 2011, stejně jako uvádí plán činností na rok 2012 a shrnuje hlavní body Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Slides: Download fulltextPDF
How to automatically index documents with Polythematic Structured Subject Headings System
Mynarz, Jindřich ; Škuta, Ctibor ; Müller, Tomáš
Přednáška se věnuje otázce, jak automaticky přiřadit dokumentům hesla Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Slides: Download fulltextPDF
Integration of an Automatic Indexing System within the Document Flow of a Grey Literature Repository
Mynarz, Jindrich ; Škuta, Ctibor
The Web empowered the authors of grey literature to publish their work on their own. In case of self-published works their author is also their indexer. And because not many of the grey literature authors are professional indexers, this may result in poor or no indexing. Even though the Web made publishing easier, indexing is still hard. Nevertheless, we believe that the web technologies and machine learning algorithms may help to reduce the cognitive overhead involved in indexing, and make it eventually as easy as publishing on the Web is.
Fulltext: Download fulltextMP4
Polythematic Structured Subject Heading System and its potential in the area of indexing and searching web documents 000000026 506__ $$aPublic
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor
PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
Fulltext: idr-33_2 - Download fulltextPDF
Slides: idr-33_1 - Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.