National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Information and Communication Technology and Brexit Referendum
Šindelka, Dan ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, následně jsou popsány informační a komunikační technologie. Účel firmy AggregateIQ v Referendu členství Spojeného království v Evropské unii 2016 je vysvětlen. Je popsána kombinace velkých dat a psychografik, dále je popsána role této kombinace na Referendum o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Kromě toho je ještě diskutován možný následek informačních a komunikačních technologií na pozdější demokratické volby.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.