National Repository of Grey Literature 62 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Influence of calcined clays on the properties of cement pastes
Florian, Vojtěch ; Šilerová, Iva (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
V této práci byl studován vliv kalcinovaných jílů na vlastnosti portlandského cementu. Jíly a jílové materiály jsou studovány již mnoho let, přičemž nejvíce studovaný jíl je kaolín a kalcinovaný kaolín. Avšak kvůli změnám ekonomické situace původně levné materiály, např kaolín, zdražily. Vzhledem k důležitosti ekonomické stránky byly v této práci používany primárně jílové materály, které by bylo možné považovat za odpadní. Studovali jsme směs přírodních a syntetických jílů získaných z okolí Brna v České Republice, což je region bohatý na ložiska jílů. Tyto jíly byly analyzovány, kalcinovány, pomlety a byla u nich změřena pucolánová aktivita. Nově schválená norma ČSN EN 197-5 povoluje až 65% náhradu cementu jinými materiály, např jíly, což je téměř dvojnásobek v porovnání s původní maximální náhradou 35 %. Z toho důvodu byly v této práci připraveny cementovo-jílové směsi s až 70% obsahem jílu. Bylo zjištěno, že cementovo-jílové směsi s 60% obsahem jílu vykazovaly mechanické vlastnosti přinejhorším srovnatelné s referenčním vzorkem portlandského cementu, v některých případech měly tyto směsi dokonce lepší mechanické vlastnosti. Směsi s obsahem jílu kolem 30-40 % měly všeobecně lepší mechanické vlastnosti než referenční vzorek. Ze studovaných materiálů měly směsi připravené z jílu z opuštěné cihelny nejlepší ohybovou pevnost. Při stáří 28 dní měly směsi až o 60% vyšší ohybovou pevnost než referenční vzorek. Nejvyšší tlakovou pevnost vykazovaly cementovo-jílové směsi připravené z glaukonitického jílu. S rostoucím obsahem jílu tlaková pevnost klesala. V 90 dnech při 10% obsahu jílu měla směs o 60 % vyšší pevnost než referenční vzorek. Při 60% obsahu jílu byla pevnost ve srovnání s referenčním vzorkem o 26,5 % vyšší. Použití těchto cementovo-jílových směsí se zdá být slibné díky dobrým mechanickým vlastnostem a z ekonomického a ekologického hlediska. Tyto cementovo-jílové směsi by mohly snížit emise oxidu uhličitého a zároveň být levnější než portlandský cement.
The thermal properties of glasses for preparation of composites ceramic - glass
Halasová, Martina ; Šiler, Pavel (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
Results of DTA and TG methods and next thermal methods will be explored for evaluation of processes in temperature range up to temperature of softening for assessing of possibilities of application of glasses in composites ceramic-glass
The influence of grinding on the limestone properties
Pavlík, Tomáš ; Bednárek, Jan (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
This bachelor thesis deals with dry limestone grinding in the vibratory mill and ball mill. Three different limestone samples were used for milling. Samples were ground in the mills without the addition of surfactants. Several methods of grinding were performed in the vibratory mill. At first, the same weight of limestone samples was ground for different grinding time without any interruption except for one case of grinding with breaks for cooling off the grinding tablet. Another method was grinding of different weights of the same sample. The last one used the same weight of different samples. In the ball mill, sample of one type of limestone was ground for various milling time. The particle size, shape of particles, phase composition and crystallite size were studied for the ground samples. Sieve analysis, laser diffraction analysis, scanning electron microscopy, powder X-ray diffraction analysis and X-ray fluorescence analysis were used to determine these properties. For each mill, the amount of energy consumed for limestone grinding was calculated.
Preparation of MDF composites of increased moisture resistance
Žůrová, Marcela ; Šiler, Pavel (referee) ; Šoukal, František (advisor)
The subject of the thesis is to improve the moisture resistance of MDF (macro-defect-free) composites prepared on the basis of aluminous cement and polyvinyl alcohol. These materials are characterized by the absence of defects in the structure and high mechanical performance. These features make MDF composites a promising type of material that could be used in the future for construction purposes. The basic deficiency of MDF composites is insufficient resistance to water or moisture, accompanied by a significant decrease in strength. Therefore, this work deals with increasing of moisture resistance using organotitanate agent and modification of the polymer. Two types of polyvinyl alcohols differing in hydrolysis degree and degree of the polymerization has been modified. Based on the results of the measurement the effect of storage conditions on the properties and structure of prepared MDF composites was observed. The characterization of MDF composites were realized by measurement of flexural strength in bending, scanning electron microscopy with EDS analysis, TG-DTA-EGA, water absorption and consequently the porosity of all prepared MDF composites.
The effect of particles size on the properties of mortars.
Sehnal, Tomáš ; Krátký, Josef (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
The consumption of concrete as a building material is still increasing over the world. Concrete production is closely associated with CO2 and other greenhouse gases emissions. The reduction of these emissions can be achieved by a higher utilization of secondary raw materials in cement mixtures. This bachelor work is focused on the using of secondary raw material, finely ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized bed combustion and high temperature combustion. The properties of milling pure cement and cement mortars with addition of secondary raw material will be measured. Compressive strength, flexural strength, and calorimetric measurement will be performed for these prepared mortars.
The study of the refractory concrete binding system based on phosphoric acid and aluminous cement
Pavlík, Tomáš ; Švec, Jiří (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
This thesis deals with refractory concrete binding system based on aluminous cement and phosphoric acid. The prepared refractory concretes were fired at 1 000 °C. Various effects on compressive strength of refractory concrete were studied. The influence of aluminous cement content and phosphoric acid content, the influence of various admixtures, the influence of plasticizers and the influence of time and method of sample storage were studied. Simultaneous thermogravimetry and differential thermal analysis of the basic unfired sample were performed. Finally, selected refractory concretes were fired at 110, 200, 400, 600, 800, 900, 1 000 and 1 100 °C. The compressive strength of these samples was measured and powder X ray diffraction analysis was performed. The compressive strength of refractory concretes under intermediate temperatures (800–1 100 °C) was most increased in samples with metakaolin and gray microsilica.
Mosaic geopolymeric thin-film plasters for decorative applications
Svidroňová, Barbora ; Šiler, Pavel (referee) ; Šoukal, František (advisor)
This bachelor thesis deals with preparation of mosaic geopolymeric plasters, used fillers and it observes their influence on the final properties of geopolymeric plaster. The aim of the study is the selection of proper raw materials for filler, the determination of optimal filler-to-sand ratio and the preparation of plaster with proper shade of colour. In experimental part, during the detection of adequate ratio of raw materials, there were prepared beams from several types of metakaoline, sand, water and water glass. The beams were tested for compressive strength and bending. The blasters themselves were watched for their applying, hardness, shades of colour and efflorescence.
Effect of pH of mixing water on hydration and mechanical properties of cement composites.
Bezděk, Ondřej ; Krátký, Josef (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
This master’s thesis is focused on the effect of mixing water pH value on hydration and mechanical properties of cement composites based on portland cement. Source material was CEM I 42,5 R. Hydration process was analyzed by isoperibolic calorimetry, X-ray diffraction analysis and differential thermal analysis. Compressive and flexural strength was examined as mechanical properties. The samples microstructure was observed by scanning electron microscopy. Influence of mixing water pH value on flexural and compressive strength, retardation of hydration and ratio of individual phases was shown.
The influence of zinc oxide on the cement composite with silica fume.
Dobiáš, Jiří ; Koutný, Ondřej (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
The aim of this work was to investigate the influence of zinc oxide on the properties of blended Portland cement mixed with silica fume. On the pastes were monitored flow properties and by using of isoperibolic calorimetry process of the hydration. On the prepared samples were studied mechanical properties of obtaining values of compressive and flexural strength after 1, 7 and 28 days. By using of XRD were measured phase composition and microstructure development war observed by SEM. The elemental composition of cement leaches was measured by using of ICP-OES.

National Repository of Grey Literature : 62 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.