National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of DDos data with clustering
Krátký, Matěj ; Šišmiš, Lukáš (referee) ; Setinský, Jiří (advisor)
This thesis focuses on the detection of distributed denial of service (DDoS) attacks using clustering algorithms. In the first part, different types of DDoS attacks and approaches to identify them are described. Next, the thesis studies clustering methods, specifically hierarchical and k-means clustering, for analyzing the network traffic associated with these attacks. It also includes the design of a detection system suitable for detecting DDoS attacks. This is followed by a description of the implementation of this system required for the analysis phase. The main part of the work consists of performing experiments on the available dataset and evaluating the effectiveness of the methods, parameters and attributes combinations used. Finally, the thesis discusses the application of the findings and the possibilities for further research in this area.
Optimalizace systému Suricata zredukovaním mezivláknových závislostí
Kríž, Adam ; Setinský, Jiří (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
In the age of the internet, connection to the global network is possible from almost any type of device. Just to name a few: a fridge, a front door, a smart watches and more. With the growing number of devices that require an internet connection, the security and protection of the user's privacy comes to the foreground. One of the solutions that can be ensured network protection is Suricata, which is used to detect network threats and events. It can deploy as a monitoring system or it can be an active prevention system. Aim of this work will be optimizing the Suricata system in IDS mode (Intrusion Detection System ). As a result of the work, certain data structures will be changed, which will reduce cross-thread dependencies. The result will be an expected increase in performance in the form of savings processor time and increasing the volume of processed packets at the same time. Achieved results will be described in detail and evaluated at the end of the bachelor's thesis.
Accelerating Suricata with pattern-matching metadata
Tobolík, David ; Kekely, Lukáš (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
Suricata je aplikace pro monitorování sítí, která prohledává pakety pomocí sady pravidel pro rozpoznání vzorů v síťovém provozu a v případě, že detekuje podezřelou aktivitu, vyvolá upozornění. Pro porovnávání vzorů Suricata využívá pattern-matching, což je proces náročný na výpočetní zdroje a tvoří většinu času běhu aplikace. Tato práce se zaměřuje na návrh nové komponenty, která si klade za cíl snížit množství porovnávaných vzorů v systému Suricata pomocí přibližného vyhledávání vzorů v aplikaci zvané DPDK Prefilter, která slouží k simulaci specializovaného hardware pomocí softwarové implementace. Nová komponenta přidává vyhledávací metadata k paketům, která jsou v Suricatě použita k potenciálnímu přeskočení pattern-matchingu v případě, že byl paket zkontrolován v DPDK Prefilteru a nebyly nalezeny žádné vzory. Implementace využívá DPDK pro meziprocesovou komunikaci a sdílení dat, pro pattern-matching byl použit Hyperscan. V rámci práce byly navrženy a implementovány různé typy vyhledávacích metadat a některé z nich dokázaly vylepšit výkon Suricaty díky snížení množství pattern-matchingu.
Optimization of DDoS Attack Mitigation based on Machine Learning
Banák, Filip ; Šišmiš, Lukáš (referee) ; Kučera, Jan (advisor)
Útoky DDoS, ktoré využívajú protokol TCP patria stále medzi tie najbežnejšie. Táto práca cieli zlepšiť úspešnosť detekcie DDoS útokov využitím informácií dostupných v TCP SYN správach. Odtlačky TCP SYN správ sú navrhnuté ako dodatočný zdroj dát pri počítaní charakteristík na vyhodnotie prítomnosti DDoS útoku. Kombinácia existujúceho systému na extrakciu a agregáciu charakteristík s existujúcim detektorom anomálií založeným na autokodéroch je zoptimalizovaná a rozšírená na využitie SYN odtlačkov. Experimentálne výsledky ukazujú obstojné zlepšenie detekcie DDoS útokov na relevantných dátových sadách. Detektor sa trénuje a testuje respektívne 16-krát a 95-krát rýchlejšie. Systém na extrakciu a agregáciu je 23-krát rýchlejší.
Prostředí pro testování algoritmů potlačení útoků DDoS
Patová, Pavlína ; Šišmiš, Lukáš (referee) ; Kučera, Jan (advisor)
The work is focused on creating a test environment for simulating DoS attacks. This environment is useful for verifying the vulnerability of networks and services against the phenomenon of DDoS attacks, therefore it will be used to test the tools and techniques developed to defend against DDoS attacks. The outputs of these experiments can then be used as recommendations for network administrators to help improve the refensibility of their systems. The resulting tool is implemented in Python using the PyTest module. We were able to implement many of today’s most common DoS attacks, such as floods and amplification attacks. It is thus possible to test services against these most serious DDoS threats. The resulting tool is easily extensible to other methodologies or attack types, so it can also be used for emerging DoS attacks in the future.
Distributed system for suppression of DoS attacks
Beneš, Dalibor ; Žádník, Martin (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
Ochrana před distribuovanými útoky odepření služby (DDoS) patří mezi klíčové oblastí síťové bezpečnosti. Jednou z možných forem ochrany je využití zařízení DCPro DDoS Protector vyvíjeného sdružením CESNET. Sdružení CESNET provozuje také systémy pro monitorování a analýzu síťového provozu IPFIXcol2 a NEMEA, a dále poskytuje možnost využít protokol pro monitorování sítě sFlow. Cílem této práce je navrhnout a uskutečnit integraci těchto systémů a vytvořit tak efektivní systém potlačení útoků odepření služby. Při vypracování tohoto cíle byl kladen důraz na efektivní využití stávajích řešení, znovupoužitelnost a možnosti budoucího rozšíření celé distribuované architektury.
Prostředí pro automatizované testování síťových aplikací
Rozprým, Dalimil ; Setinský, Jiří (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
The goal of this thesis is to create an environment supporting complex automation of network application testing. Testing of network applications poses some challenges not necessarily present in other software testing. The necessity of working with network architectures containing various interconnected devices is an example of those challenges. This text first outlines examples of the network applications which the environment is suited for, and then focuses on the envirnment itself. Subsequently, the technologies which the environment depends on, its design, details of its implementation and opportunities for extension are discussed. The environment for network application testing automation mainly focuses on solving challenges consisting of running the automation on GitLab CI/CD platform, distribution of data about testing environment to the tests themselves, and actually connecting the physical devices in testing netwrork. Due to the dynamic of new network application development and the introduction of new hardware into network architectures, the design of the environment focuses mainly on its extendability.
Functional Verification Framework for Multi Buses Following the UVM Standard
Beneš, Tomáš ; Šišmiš, Lukáš (referee) ; Kekely, Lukáš (advisor)
This thesis focus on the design and subsequent implementation of a multi-bus verification environment using the principles of the Universal Verification Methodology (UVM). It also focus on the implementation of the verification of three FPGA components using multi-bus as input and output interfaces. The implementation of the environment and all verifications is written in SystemVerilog language using a library that implement the basic constructs for UVM. The achieved results of the work are functional and easily reusable when creating further verifications using multi-bus. The proposed environments can be used as a structure for creating other verification environments for other buses.
Evaluation of rte_flow Network Interface Cards Support
Šuráň, Jakub ; Fukač, Tomáš (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
Podpora klasifikačního rozhraní rte_flow se značně liší napříč různými síťovými kartami. Tato bakalářská práce se zabývá procesem testování této podpory. Hlavním cílem je vyvinout nástroje, které umožní provádět testování systematicky a automatizovaně. K tomuto účelu jsou využity dva přístupy. Ten první je založen na postupném nahrávání rte_flow pravidel do síťové karty a následném sbírání podporovaných vlastností z úspěšných pokusů. Ty jsou na konci využity k vytvoření závěrečného shrnutí. Druhý přístup naopak ověřuje, že jednotlivá pravidla opravdu mají očekávané efekty na pakety zpracovávané kartou. Každý z těchto přístupů byl následně transformován do podoby spustitelného nástroje. Oba byly aplikovány a otestovány na několika síťových kartách od společností Intel a NVIDIA. Zároveň byly výstupy obou z nich použity na vzájemné porovnání podpory rte_flow rozhraní na těchto síťových kartách.
Optimization of the Suricata IDS/IPS
Šišmiš, Lukáš ; Fukač, Tomáš (referee) ; Korček, Pavol (advisor)
V dnešnom svete zrýchľujúcej sa sieťovej prevádzky je potrebné držať krok v jej monitorovaní . Dostatočný prehľad o dianí v sieti dokáže zabrániť rozličným útokom na ciele nachádzajúce sa v nej . S tým nám pomáhajú systémy IDS, ktoré upozorňujú na udalosti nájdené v analyzovanej prevádzke . Pre túto prácu bol vybraný systém Suricata . Cieľom práce je vyladiť nastavenia systému Suricata s rozhraním AF_PACKET pre optimálnu výkonnosť a následne navrhnúť a implementovať optimalizáciu Suricaty . Výsledky z meraní AF_PACKET majú slúžiť ako základ pre porovnanie s navrhnutým vylepšením . Navrhovaná optimalizácia implementuje nové rozhranie založené na projekte Data Plane Development Kit ( DPDK ). DPDK je schopné akcelerovať príjem paketov a preto sa predpokladá , že zvýši výkon Suricaty . Zhodnotenie výsledkov a porovnanie rozhraní AF_PACKET a DPDK je možné nájsť na konci diplomovej práce .

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.