Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Majetková práva na výsledky z výzkumu a možnosti jejich zpřístupnění veřejnost
Šavelka, Jaromír
Příspěvek podává obecný přehled okruhu majetkových práv k výsledkům výzkumu se zaměřením na možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti. Úvodní část poskytuje stručný přehled majetkových práv, jež se mohou k výsledkům výzkumu vztahovat, a zabývá se také tím, komu tato práva v různých situacích svědčí. Následně jsou představeny právní překážky, které mohou bránit následnému zpřístupnění těchto výsledků veřejnosti. Hlavní část je pak věnována doporučením, jak zajistit, aby takové překážky nevyvstávaly a výsledky mohly být zdarma poskytovány veřejnosti, aniž by tak docházelo k neoprávněným zásahům do majetkových práv třetích osob.
Plný text: nusl-126839_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-126839_1 - Stáhnout plný textPDF; nusl-126839_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-126839_4 - Stáhnout plný textMP4
Právní aspekty knihovních služeb
Šavelka, Jaromír
Příspěvek bude zaměřen na představení jádra autorskoprávní regulace dopadající na oblast poskytování knihovních služeb. Zvláštní pozornost přitom bude věnována specifickým ustanovením dopadajícím do této oblasti - knihovní licence, rozmnoženina pro osobní potřebu a knihovní databáze. Příspěvek je určen především pracovníkům veřejných knihoven, které do předmětné problematiky uvádí, a formou vhodně zvolených případů demonstruje, jakým způsobem přistoupit k situacím, s nimiž se v souvislosti se svojí prací mohou setkávat.
Prezentace: idr-299_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-299_2 - Stáhnout plný textMP4
Jaké podmínky musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být zařazeno do veřejně přístupného repozitáře?
Šavelka, Jaromír ; Koščík, Michal
Problematika posuzování způsobilosti autorských děl ke zpřístupnění ve veřejném repozitáři. Způsob posuzování lze formalizovat tak, aby mohl být mechanicky vykonáván i osobou bez právnického vzdělání. Existuje okruh vlastností díla, jejichž posouzením je možno dílo zařadit do jedné z kategorií – vhodné pro zpřístupnění, nevhodné pro zpřístupnění bez svolení určitého okruhu osob, vhodné k dalšímu posouzení. Bude osvětleno jak přiřadit konkrétní autorské dílo k jedné ze tří výše uvedených skupin. Postup představuje stromová struktura jednoduchých otázek.
Plný text: nusl-_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-_2 - Stáhnout plný textPDF; nusl-_4 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-_1 - Stáhnout plný textMP4
Creative Commons Licenses within the Czech Legal System
Koščík, Michal ; Šavelka, Jaromír
Plný text: nusl-42872_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-42872_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-42872_3 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.