National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Digital repository(ies) of the Charles University - Where are we now and where are we heading?
Řihák, Jakub
This paper describes recent activities of the Central Library of Charles University (based in Prague, Czech Republic) in regards to providing access to digitized and digital-born content, in particular theses and habilitation theses as well as additional varieties of electronic content. The paper also describes the process behind the creation of the digital repository of Charles University, current tasks and plans for the future development of this service. We attempt to answer two “simple” questions: “Where are we now?” and “Where do we want to be in the future?”
Fulltext: Fulltext_Rihak_EN - Download fulltextPDF
Slides: prezentace_Rihak_CZ - Download fulltextPDF; prezentace_Rihak_EN - Download fulltextPDF
Video: NUSL2017-Rihak - Download fulltextMP4
Lectures of information literacy in education of history at Dvořákovo gymnázium in Kralupy nad Vltavou
Řihák, Jakub ; Římanová, Radka (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
This thesis deals with a concept of information literacy lectures applied to the project-based teaching of history at Dvořákovo gymnázium in Kralupy nad Vltavou. In this thesis are presented and further developed the information literacy requirements for high school students, specified in the "Educational program framework for High schools" (27). These requirements are further developed, based on the information literacy standards published in the USA and the UK. On this basis is formulated a concept of information literacy teaching instructions. This concept results in the formulation of information literacy lessons curriculum and their implementation in the history lessons through project-based teaching method. The whole concept was tested in practice. However, in this thesis is also mentioned the possibility of teaching information literacy in a way of a separate workshop, connected with other school subjects. This method seems to be more suitable, because it allows the inclusion of a wider range of subjects into the workshop's curriculum.
Digitization seminar for regional libraries
Řihák, Jakub ; Kolátor, Jan
V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
Fulltext: Download fulltextPDF
Automatization of the digitization workflow of the National Library of Technology
Řihák, Jakub ; Kosek, Jiří (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
This diploma thesis is focused on the automatization of digitization workflow in the National Library of Technology, Prague, Czech Republic. This thesis examines possibilities of digitization processes automatization by means of scripts written in Perl programming language and Apache Ant build tool. The advantages and disadvantages of both solutions are analyzed as well as their suitability for automatization of digitization workflow. Based on the comparison of both solutions, the scripts in Perl programming language are selected as the most suitable solution for automatization of digitization workflow. The question whether Ant build tool could be used for the purpose of automatization of digitization workflow is also answered in this thesis. The Ant build tool could be used for the above-mentioned purpose. However, once the activities in the given process divert from the general scope of tasks provided by the Ant build tool, the complexity of the whole solution increases rapidly. This complexity is given by the necessity to use predefined tasks -- sets of functions which have to be combined to create a functional automatization script. Even though Ant is an extendable tool, it is necessary to understand the Java programming language in order to create a new Ant task successfully. On the other hand, the Perl programming language allows easier customization of the script for the purposes of automatization of digitization workflow. Also, the modularity of the Perl programming language makes it easier to create those scripts and modify, correct or develop them even further.
Europeana Cloud Kick-off meeting 2013
Pejšová, Petra ; Řihák, Jakub
Účelem zahraniční cesty (2. 3. – 5. 3. 2013) byla povinná účast zástupců NTK PhDr. Petry Pejšové a Bc. Jakuba Řiháka na úvodní schůzce k projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud, která se konala The National Library of the Netherlands, Den Haag, Nizozemí. Na schůzce byla probrána obecná témata spojená s administrací projektu a představeny jednotlivé pracovní balíčky. Řešitelé měli možnost vyjasnit si své role v rámci jednotlivých pracovních balíčků. Celkem se schůzky zúčastnilo 73 zástupců z 35 řešitelských organizací.
Fulltext: Download fulltextPDF
New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
Řihák, Jakub ; Kamrádková, Kateřina
This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
Fulltext: idr-398_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-398_2 - Download fulltextPDF

See also: similar author names
2 Řihák, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.