National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Selected legal aspects of human resources management
Řeháková, Zuzana ; Štefko, Martin (advisor) ; Peřina, Pavel (referee)
SUMMARY: Legal aspects of human resources management At the beginning of the 21st century as much as in the past, the greater part of the population obtains the means for their living through participation in the labour market. Remuneration is not their only motive: people attempt to satisfy other needs such as pursuit of self-fulfilment, establishment of social contacts and overall development of individual personality. Work thus has significant impact on the evolution of society in general. On the level of a business entity, the available human resources, when efficiently organised and managed, can strongly affect the productivity and competitiveness of the venture. To attach sufficient weight to the importance of human resources is a precondition for a successful business. The author of this thesis graduated in Andragogy and Personnel Management and has several years of work experience in the field of personnel management. Because of this, her approach to the subject matter is one of a human resource manager who at the same time advances the interests of the employer and strives to respect and promote the legitimate needs of the employees. This ambivalent position embodies the inherent conflict of labour law - without some level of protection of the employee, as the usually weaker contractual party,...
Investigation of Biologically Active Plant Secondary Metabolites by Antioxidant and Anti-Aggregative Tests
Řeháková, Zuzana ; Jahodář, Luděk (advisor) ; Semecký, Vladimír (referee) ; Grančai, Daniel (referee)
The effort to find compounds with significant antioxidant properties and with some other therapeutically useful biological activity (e.g. anti-platelet activity) from the wide group of sturcturally different naturally occuring compouds (or plant extracts) or their synthetic derivatives, was the purpose of this work. Radical Scavenging activity of tested compounds or plant extracts was measured by modified DPPH test use program SIA (sequential injection analysis). Singificant radical scavenging activity exhibited polyfenols, namely gallic acid (EC50= 0,0025 ± 0,002 mg/ml) and ethyl-gallate (EC50= 0,0038 ± 0,001 mg/ml). Also the pure latex of Croton lechleri exhibited significantly radical scavenging activity (EC50=0,0347 ± 0,018 mg/ml). From the group of tested methylcoumarins, the excelent antioxidant aktivity exhibited ortho-dihydroxy-4-methylcoumarins, espicially 7,8-dihydroxy-4- methylcoumarin and its derivatives (EC50= 24,9 ± 2,7 μM). Further was the antioxidant activity tested by FRAP methods modified to used micropalates P 400 μl. This spectrofothometric method based on ability of compounds to reduce Fe3+ to Fe2+, confirmed the antioxidant activity of ortho-dihydroxy-4-methylcoumarins. The antiplatelet activity of pure compounds and herbal extracts was assayed in vitro on the model of human...
Word Order Patterns in Old and Modern English
REHÁKOVÁ, Zuzana
This thesis focuses on the patterns of the word structures in Old English and Present Day English. It is based on an analysis of two different texts. The theoretical part of this study concentrates on the evolution of the language itself which, is vital for understanding all the changes that have occurred during the evolution of English language. Different sentence structures and word order patterns are analysed in the practical part. I chose the poem Beowulf, because it is the best preserved work from the Old English period and a book by the author Agatha Christie who is a world-famous writer of the 20th century. Samples were selected from both written texts, and analysed with a focus on the word order patterns of different types of sentences (simple sentences, subordinate clauses of time, purpose, manner, conditional, etc.).
Výzkum vlivu fotovoltaických systémů na životní prostředí a na provoz rozvodných energetických sítí
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Pácl, Dušan ; Pavlica, Jiří ; Řeháková, Zuzana ; Grofová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim
Vliv fotovoltaických systémů na životní prostředí představuje významný aspekt při jejich posuzování přínosů. Zatímco samotný provoz fotovoltaických systémů není zatížen negativními vlivy, výroba a likvidace potřebných prvků systémů představuje jisté zatížení okolního prostředí. Výzkum je zaměřen na stanovení vlivu fotovoltaických systémů (FSV) na životní prostředí během celého životního cyklu. Znalost současného stavu bude podkladem pro výzkumné práce na minimalizaci vlivu FVS na ŽP. Současně bude studován vliv FVS na provoz rozvodných sítí s následným výzkumem a vývojem opatření pro dosažení minimálního vlivu. V roce 2004 byly zpracovány případně rozpracovány jednotlivé rešerše, studie a analýzy nezbytné pro další práci na projektu. Byly zahájeny procesní testy s inovativními technologickými postupy výroby solárních článků a panelů s ohledem na minimalizaci vlivu výroby na ŽP.
Výzkum vlivu fotovoltaických systémů na životní prostředí a na provoz rozvodných energetických sítí
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Pácl, Dušan ; Pavlica, Jiří ; Řeháková, Zuzana ; Lenomarová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Čech, Pavel ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim
Vliv fotovoltaických systémů na životní prostředí představuje významný aspekt při jejich posuzování přínosů. Předložená zpráva popisuje přehled vykonaných činností a stav plnění cílů projektu. Zpráva je rozdělena do částí: Současný stav problematiky (Rozvoj fotovoltaiky ve světě a v České Republice); Cíle práce, identifikace problému; Popis řešení problematiky (Metodika pro analýzu životního cyklu – LCA, Analýza základních vstupních materiálů a energetické náročnosti během doby života FVS, Analýza doby energetické návratnosti, Rešerše předpokládaného vývoje fotovoltaiky do roku 2050, Vliv fotovoltaických systémů na rozvodné energetické sítě); Shrnutí výsledků a Zhodnocení výsledků a závěry pro praxi.
Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně ; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Moravec, Petr ; Řeháková, Zuzana ; Lenomarová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinková, Pavlína ; Čech, Pavel ; Bařinka, Radim ; Poruba, Aleš
Projekt si klade za cíl spojit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývající se tématikou fotovoltaiky pro široce definované úkoly tohoto projektu. Byly detailně popsány možné aktivity směřující ke snížení nákladové ceny fotovoltaiky (solárních článků i dalších prvků fotovoltaických systémů). Zpráva sumarizuje průběh prací na řešení projektu v roce 2005. Aktivity se soustředili na uspořádání úvodního dvoudenního semináře projektu ve dnech v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho hlavním cílem bylo seznámit všechny potenciální spopracovníky s náplní projektu a vytvořit podmínky pro započetí dobré vzájemné spolupráce. Následující aktivity byly zaměřeny na vytvoření přehledových rešerší pro fotovoltaiku všech generací, a to zejména na základě účasti na 20. evropské fotovoltaické konferenci, která se uskutečnila ve dnech 6.-10. června 2005 v Barceloně. Druhý seminář, na kterém byly prezentovány dosažené výsledky za první rok řešení, proběhl v Praze. Z hlediska kooperace společných aktivit byly rozděleny úkoly pro vypracování literárních rešerší, připraveny inovované polovodičové struktury s potenciálně vyšší konverzní účinnosti článků první generace, jejichž vzorky byly rozeslány a porovnávány diagnostikovaná data z jednotlivých pracovišť, získaná na křemíkových deskách, polovodičových strukturách a celých solárních článků připravených v rámci různých testů.
Slizniční imunita, střevní mikroflora a nespecifické střevní záněty
Tlaskalová, Helena ; Štěpánková, Renata ; Sokol, Dan ; Rossmann, Pavel ; Cukrowska, Božena ; Hudcovic, Tomáš ; Tučková, Ludmila ; Kozáková, Hana ; Řeháková, Zuzana ; Hrnčíř, Tomáš ; Drastich, Pavel ; Frolová, Lenka ; Powrie, F. ; Uhlig, H. ; Bland, P. W.
Etiological role of intestinal microflora and abberant function of mucosal immunity in development of inflammatory bowel disease is discussed. Animal models of human IBD are described and characterized

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
9 REHÁKOVÁ, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.