National Repository of Grey Literature 73 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Heart transplantation in the Czech republic by economic view: international comparison
Havlíková, Marie ; Janíčko, Martin (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
In my bachelor thesis, I primarily focus on the economy of heart transplantation. At first there is an important topic of health economy and its specific features. Then I go deeper in the topic and mention the economy of transplantation, supply and demand of organs and define donors and the recipients of organs. I also describe the legal system of transplantation and organ donation and mention the history of heart transplantations (HTX). The second part of my thesis is concerned with the situation of heart transplantations in the USA. I compare how the situation about HTX changed there during the last decades and how is it with the costs and payments. Finally, the third part of my thesis deals with the heart transplantations in the Czech Republic and another six European countries. Using the econometric model, I try to estimate the average waiting period for heart transplantation and its determinants.
Ženy v péči o děti : plná rodičovská dovolená nebo dřívější návrat do práce
Tubert, Anna ; Šestořád, Tomáš (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
This thesis focuses on the factual time spent by Czech and Russian mothers on maternity and parental leaves, and analyses factors leading women for certain decision-making about the length of leave. In the following work, I analyse cross-sectional data portraying responses of a questionnaire filled up by 106 Russian and 102 Czech mothers. Theoretical approach on similarities and differences of attitude towards womens role in modern society between the two countries shows, that social and economic status of the family is the main determinant of the length of parental leave. Econometric analysis conducted in my work highlights, that willingness to stay with a child is the main motive to prolong parental leave for women from both countries. Greater importance placed on the supply of preschool facilities reduces the time spent on parental leave. Both Czech and Russian governments can affect the factual length of parental leave by regulating the supply of part-time job and the supply of preschool facilities, therefore, government is a significant regulator of the total time spent on parental leave.
Analysis of the determinants of marriage rate
Platilová, Zuzana ; Brožová, Dagmar (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
The thesis analyzes the factors influencing the marriage rate in the Czech Republic, in particular it examines the impact of the business cycle on the marriage rates. As a substitute variables for the business cycles was chosen GDP and the unemployment rate as the economic growth is usually associated with falling unemployment and GDP growth. Based on assembled data panel for all 14 regions of the Czech Republic in 2002 - 2015 with a total of 196 observations, econometric model estimates were made. The results confirm the expected positive impact of the economic growth on the marriage rate.
Competition in the pharmaceutical market after patent expiry
Polívka, Martin ; Koubek, Ivo (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
The bachelor thesis examines the impact of generic drug intake on the pharmaceutical market after the expiry of the original patent patent. First, it focuses on the immediate response of the original drug producer after generic entry and then attempts to estimate how the number of generic substitutes on the market, affects the cost of this drug. Based on the estimated econometric model, a higher number of generic drugs leads to a lower cost of the original drug. However, the main finding is that the generic competition paradox, the paradox where the original drug increases the price after the generic entry, may not be valid in more regulated markets like the Czech one, and therefore broader adoption of generic drugs not only leads to price reductions of these new drugs but leads to lower prices for original medicines as well.
Women with a Secret in the Prose of Josef Škvorecký
Čermáková, Klára ; Janoušek, Pavel (advisor) ; Mocná, Dagmar (referee)
Tato diplomová práce se pokouší nahlédnout do fikčního světa ženských postav v prózách Josefa Škvoreckého. V první části se zabývá - dle Škvoreckého vlastních slov nevyhnutelnou - "aplikací" Goethových termínů Dichtung und Wahrheit - básnění a skutečnost na Škvoreckého prozaické dílo. Tato část je dále členěna na několik podkapitol věnovaných migraci postav, zrodu spisovatele a jeho metamorfóze v Dannyho Smiřického, androgynii v pojetí Josefa Škvoreckého a jeho vyprávějícího subjektu, zahrnuta je taktéž Zdena Salivarová jako reálný předobraz některých postav. Zabýváme se pojetím ženského ideálu vyprávějícího subjektu, a v neposlední řadě proměnami Škvoreckého vypravěče v souvislosti s autorovým uměleckým vývojem. Druhou část tvoří čtyři portréty ženských postav, které jsou Škvoreckého "ženami s tajemstvím": Emöke, Rebeka, Lenka Stříbrná, Naďa. V závěru práce jsou stručně shrnuta specifika této čtveřice, tohoto seskupení na první pohled možná nesouměřitelného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historical Development of Pharmacy Practice in the Region of Litoměřice
Čermáková, Klára ; Rusek, Václav (referee) ; Dohnal, František (advisor)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and clinical pharmacy Candidate: Klára Čermáková Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Title of diploma thesis: Historical Development of Pharmacy Practice in the Region of Litoměřice Object and purpose of this thesis is an effort to capture the defining features of the historical development of pharmacy in Litoměřice region since ancient times to the present. The problems of pharmaceutical development are observed in close contact with the ups and downs, in general, the specifics of the historical development of the city and surrounding region. It is considered in the meantime in close connection with the major developmental milestones in the health field. The thesis focuses on a chronological description of pharmacies in Litoměřice. The final section is devoted to changes in pharmacy since 1989 and to the current state of pharmacies.
Methods of exchange rate analysis and an application of the equilibrium exchange rate model on selected currencies
Attendorn, Filip ; Potužák, Pavel (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
The thesis deals with the fundamental analysis of exchange rates of CZK/EUR, GBP/EUR and PLN/EUR. First, the validity of uncovered interest rate parity is tested in the empirical part using the method of least squares. The same econometric method is applied for testing of the validity of the relative version of purchasing power parity. The tested theories are rejected based on the outcome of the empirical models. Another part of the study is estimating the equilibrium exchange rate using the vector autoregression model. The data of inflation, real exchange rate, and interest rate of treasury bills are utilized. The model is statistically significant in case of the Czech Republic and Poland. The real exchange rates of these countries have similar deviations from the equilibrium level in the period before the financial crisis and in at the beginning of the crisis. However, for the UK the model is not statistically significant.
The effect of european economic integration on international trade
Tománek, Ondřej ; Dlouhá, Zuzana (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
This bachelor thesis aims to economic integration of Europe. In the first part, it focuses on issues of stages of economic integration. The second part is dedicated to Europen Monetary union, its advantages and disadvantages. The next part is dealing with history and development of EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. In final part, we use gravity model of international trade to analyze influence of each mentioned integrated group. Panel dataset consists of 27 776 observations of 23 years (1993-2015). Our results are consistent with other researchers, that are dealing with this issues. But some differences have been found. Preferential trading areas increases international trade, but the EMU coefficient is negative. Later on, we compare calculated potential exports of the czech republic to real exports to neighboring countries.
Attempt to analyze the impact of CNBs foreign exchange interventions on the Czech economy
Kos, Oldřich ; Babin, Jan (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
This bachelor thesis - Attempt to analyze the impact of CNBs foreign exchange interventions on the Czech economy - analyze the impact of CNBs foreign exchange intervention executed between November 2013 and December 2015. I used econometric models based on the ordinary least squares method and data of Český statistický úřad, Česká národní banka and Ministerstvo práce a sociálních věcí. The results of these models proved, that foreign exchange interventions had positive impact on GDP a unemployemt. On the other side, failed to achieve 2% inflation target.
The status of women on the labour market in Czech Republic
Skopalíková, Anna ; Chytil, Zdeněk (advisor) ; Čermáková, Klára (referee)
The bachelor thesis addresses discrimination of women on the labour market in Czech Republic. Its aim is to verify hypothesises about the existence of lower mean wages of women and about the existence of discrimination of women on the labour market in Czech Republic. Oaxaca wage differential decomposition which is introduced in the theoretical part of the thesis confirmed the existence of wage differentials between the wages of men and women on the Czech labour market, in selected regions and in selected occupational fields. This confirms the hypothesis about lower mean wages of women. Oaxaca wage differentials decomposition also confirms that the wage gap can be explained in most cases up to 18 %. The second hypothesis is confirmed only partially. The discrimination of women probably exists on the labour market but it is not possible to confirm the size of it. The unexplained component of the wage gap (based on the Oaxaca decomposition) includes besides other things the discrimination coefficient. The size of this coefficient is not possible to determine. The secondary aim of the bachelor thesis is to determine the impact of individual variables on the observed wage gaps. Factors which most often influence the wage gaps are education and age.

National Repository of Grey Literature : 73 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 ČERMÁKOVÁ, Kamila
12 ČERMÁKOVÁ, Kateřina
6 ČERMÁKOVÁ, Klára
8 Čermáková, Kamila
12 Čermáková, Kateřina
13 Čermáková, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.