Czech Radioactive Waste Repository Authority

Czech Radioactive Waste Repository Authority 20 records found  previous11 - 20  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Annual report 2012
Správa úložišť radioaktivního odpadu
Výroční zpráva za rok 2012
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů: Přírodní analog Ruprechtov
ÚJV Řež, a.s. ; Rajlich, Petr
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003.
Fulltext: Download fulltextPDF

Czech Radioactive Waste Repository Authority : 20 records found   previous11 - 20  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.