Parliamentary Institute

Parliamentary Institute 150 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Mandate Incumbency of the Members of Government (Sliding Mandate Problem): Study 1.145
Syllová, Jindřiška ; Pecháček, Štěpán
Výkon mandátu za člena vlády v parlamentarismu – studie ve vybraných státech západní, východní a střední Evropy.
Fulltext: Download fulltextPDF
STatus of the MEP: Study 1.147
Pecháček, Štěpán
Tento materiál popisuje situaci v odměňování poslanců EP, snahu po vytvoření jednotného statutu poslance EP, který by umožnil stejnou míru odměňování, náhrad a rozsah imunit.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Access of Public to the Parliamentary Committees of Enquiry: Study 1.151
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Veřejnost jednání parlamentních vyšetřovacích výborů v USA, Kanadě a vybraných státech EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Remunerations of MPs of Upper Chambers in Selected European Countries: Study 1.154
Syllová, Jindřiška
Platové srovnání s dolní komorou, valorizace platu, paušální náhrady, ostatní požitky popř. jejich nepaušální náhrady.
Fulltext: Download fulltextPDF
Administrative and Professional support of European Policy in Selected EU Parliaments (lower chambers): Study 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Transparency of MP's Remuneration in Great Britain: Study 1.156
Částek, Michal
Přehled přesných výdajů, které byly utraceny z položek, jež mohou poslanci vyčerpat v rámci stanoveného limitu svých náhrad.
Fulltext: Download fulltextPDF
Supreme Control Authority in Selected Countries: Study 1.157
Částek, Michal
Projednávání kontrolních zpráv nejvyšších kontrolních institucí v parlamentech vybraných zemí Evropské unie
Fulltext: Download fulltextPDF
State Budget Procedure in Parliaments of Selected EU Countries: Study 1.162
Částek, Michal ; Palán, Josef
This comparative study analyses the procedure for adopting the draft State Budget in the Parliaments of selected member states of the European Union (Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Sweden). The aim of this study is to outline the possibility for deputies, deputy groups and parliamentary groups to present amendments to the draft State Budget (for example, to present amendments to the total revenues and expenditures, to the structure of the expenditure side etc.). In the United Kingdom and in the Nordic countries, the Governments have a strong competence in budgetary matters and in the process of voting on the budget in the Parliaments, the deputies have limited competence to table amendments to the draft State Budget. Moreover, deputies of coalition parties in the above mentioned countries tend to fully respect the Government proposal and do not submit amendments during discussions in Parliament. On the other hand, deputies in countries such as Belgium, the Slovak Republic and Estonia can have an impact on the state expenditure of the Budget during the voting procedure and in committee discussions; this is evidenced by the fact that the sum of all approved deputy proposals amending the draft State Budget for 2005 exceeded 1 per mille of their GDP. In most other countries, amendments may be tabled by MPs, deputy groups or parliamentary groups. Only in Sweden may amendments to the proposed state budget be submitted only by deputy groups or parliamentary groups (individual MPs can not submit amendments).
Fulltext: Download fulltextPDF
Constitutional Contradictions of the Draft of the Conflict of Interest (Chamber Print No. 1056): Study 1.163
Syllová, Jindřiška
Studie se zabývá rozborem některých diskutovaných ustanovení návrhu zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 1056). Autorka studie dochází k závěru, že návrh zákona o střetu zájmů je psán bez zřetele na základní zásady ochrany základních práv, bez zřetele na základní zásady soudního nebo správního trestání, bez zřetele na dosavadní správní a soudní kodexy a možnosti jejich aplikace. Tento rys není způsoben špatným úmyslem předkladatele, ale tím, že jeden zákon má obsáhnout střet zájmů různých funkcionářů. Střet zájmů různých funkcionářů však musí být upraven rozdílným způsobem tak, aby zásah do jejich práv byl vždy minimální a zároveň úměrný odpovědnosti, kterou funkcionář má (a tím i veřejnému zájmu, o který jde). Zatímco střet zájmů u členů Parlamentu je možno řešit zvláštním autonomním orgánem Parlamentu, je střet zájmů vedoucích úřadů třeba řešit zákonem o státní službě, střet zájmů soudců prostřednictvím trestního práva a střet zájmů běžných zastupitelů krajů a obcí pravidly pro kraje a obce, které by střet zájmů znemožnily zevnitř. Navržený zákon je souhrnný, a proto obsahuje řadu bodů, které jsou v rozporu s různými ustanoveními ústavního pořádku. Autorka provokativně konstatuje, že Rady pro posuzování střetu zájmů mají rysy lidových soudů, nejsou nezávislé a zcela odporují zavedenému systému státních orgánů. Studie je pro srovnání doplněna o rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky a zákon č. 335/2005 Z. z. o prokazování původu majetku.
Fulltext: Download fulltextPDF

Parliamentary Institute : 150 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.