Methods

Methods 755 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Care of plastic bookbindings - conditions of storage, handling and access
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Knotek, Vítězslav ; Šipošová, Nikola ; Novotná, Dana ; Sharai, Hanna ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Metodika obsahuje informace o plastech vyskytujících se v knihovních fondech a faktorech iniciujících degradační procesy i jejich charakteristické projevy. Jsou představena opatření a strategie manipulace a ukládání knihovních fondů s ohledem na přítomnost syntetických materiálů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Restoration and conservation of synthetic binding elements of modern library collection
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Knotek, Vítězslav ; Šipošová, Nikola ; Novotná, Dana ; Sharai, Hanna ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Cílem daného památkového postupu je přiblížení problematiky péče o knižní vazby obsahující syntetické materiály. Památkový postup reprezentuje výsledky vývoje a ověření metodik a pracovních postupů konzervace a restaurování syntetických materiálů v novodobém knihovním fondu. Dále se památkový postup zaměřuje na popis restaurátorských postupů, k nimž lze přistoupit při výskytu popsaných poškození. Rovněž jsou zde uvedeny doporučené podmínky uložení vazeb se syntetickými prvky a podmínky vystavování vazeb tohoto typu.
Methodology of non-invasive survey of library units
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Novotná, Dana ; Součková, Magda ; Kazanskii, Andrei ; Blecha, Tomáš ; Popelková, Daniela ; Kohoutová, Kristina ; Kocour, Vladimír
Cílem předkládané metodiky je představení vybraných technologií a postupů pro průzkum knihovních dokumentů, u kterých je předpokládán výskyt sekundárně použitých textových nosičů (tzv. zlomků), historicky cenných fragmentů poškozených nebo odstraněných textů a provenienčních znaků, vnitřních defektů knižní vazby nebo napadení hmyzem.
Fulltext: Download fulltextPDF
Visibility of filigree (transparencies) in handmade paper and their documentation
Vávrová, Petra ; Benešová, Marie ; Neoralová, Jitka ; Kazanskii, Andrei ; Blecha, Tomáš ; Novotná, Dana
Cílem metodiky je představení postupů dokumentace filigránů s využitím různých technologií v rámci průzkumu zaměřeného na papírenské a jiné výrobní značky, ověření a zmapování možností a bezpečnosti vybraných neinvazivních zobrazovacích technologií pro dokumentaci papírenských značek.
Fulltext: Download fulltextPDF
Liturgical textiles and methods of its presentation
Jonová, Jitka ; Grill Janatová, Markéta ; Martinek, Radek
he methodology is directly related to the I. methodology with emphasis on the specifics of the presentation of textiles in listed buildings (eg castle chapels), including the emphasis on their liturgical function. In terms of parameters with secondarily used secular textiles, identification of their original function and inclusion in broader cultural contexts, including the addition of pictorial documentation. And emphasizing the didactic function of the presentation with respect to the visitor. The methodology will also include summary chapters on the history of museum presentation. Other chapters are of a practical nature (light intensity, humidity, various ways of presentation, their specifics, advantages and disadvantages, including direct confrontation with foreign approaches).
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodic of pre-analytic sample selection
HRUBÝ, Petr ; MALÝ, Karel ; BÍŠKOVÁ, Jarmila ; GAŠPAR, Adam ; HAVLÍKOVÁ, Markéta ; HONS, David ; KAPUSTA, Jaroslav ; KMOŠEK, Matěj
This methodic offers approaches of pre-analytic selection of samples for, both financial and terminable realistic, analyses of samples from big collecions of archaeological and museal artefacts.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Use of plants in historical interiors
Martinek, Jiří ; Krejčiřík, Přemysl
This methodology aims to define, define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures applicable to work with plants grown in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point for its creation was an effort to analyze the amount of contemporary materials and information, interpret them, and especially draw attention to this specific segment of human activity, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of indoor plant growing is all the more important due to the current requirements of administrators or owners of monument objects to supplement the sightseeing routes with live plants, in an effort to inhabit the historical interior, and thus attract the attention of potential visitors.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, David ; Hradilova, Janka ; Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
The methodology deals with a completely new, unused procedure of non-invasive analysis of painted portrait miniatures, using environmental scanning electron microscope with an energy-dispersive X-ray spectrometer (ESEM-EDS). ESEM, unlike the conventional scanning electron microscope (SEM), allows the analysis of the painting on the ivory support, which is not possible in the gas pressure approaching the vacuum, where there is a risk of deformation and damage due to the drying of this biological material. Instead of an inert gas (nitrogen, argon), the aim is to use a mixture of nitrogen and water vapor at a defined pressure corresponding to the required relative humidity in the measuring chamber. This enables a completely non-invasive analysis of painted miniature objects on organic types of supports. This methodology is divided into two parts: morphological analysis and elemental composition analysis. The first case involves the study of morphological details at high magnification (e. g. the possibility of distinguishing different types of supports or characterizing their microstructure). The second part describes the implementation of elemental analysis in high spatial resolution (distinction of individual pigment grains).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

Methods : 755 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.