Konferenční materiály

Konferenční materiály Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020
Kratěnová, Jana
Prezentace „OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020“ představí důvody pro zavedení povinnosti otevřeného přístupu k vědeckým informacím v Horizontu 2020, postup, jak splnit povinnost poskytovat OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům, relevantní právní aspekty otevřeného přístupu a aktuální informace z pozice národního referenčního bodu pro vědecké informace a národního kontaktu pro právní otázky Horizontu 2020.
Plný text: idr-933_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-933_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-933_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-933_4 - Stáhnout plný textMP4
Workflow pro propojování výzkumných dat a šedé literatury v repozitáři
Vompras, Johanna ; Schirrwagen, Jochen
Publikování dat z výzkumu je stále více považováno za součást výzkumného procesu. Zatímco pro publikování dat, která souvisí s publikovanými články, existují nařízení a doporučení od poskytovatelů podpory a vydavatelů časopisů, stále pociťujme nedostatek pravidel k publikování dat spojených se šedou literaturou. V příspěvku bude popsán uživatelsky přívětivý generalizovaný rámec (návod) pro prolinkování výzkumných dat se šedou literaturou, který je založen na multioborových příkladech z repozitáře PUB. Díky tomuto systému se jednak zvyšuje počet "šedých" ne-textových výstupů z výzkumu – včetně publikovaných dat – jednak se i zvyšuje sdílení a opětovné využití těchto výstupů vědeckou komunitou.
Plný text: idr-932_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-932_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-932_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-932_4 - Stáhnout plný textMP4
INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie
Savić, Dobrica
INIS, jedna z největších světových kolekcí zveřejněných informací o mírovém využití jaderné vědy a jaderných technologií, představuje mimořádný příklad mezinárodní spolupráce. Aktuálně na INISu participuje 130 států a 24 mezinárodních organizací. 154 členů INIS sdílí a zpřístupňuje své cenné informační zdroje z oblasti jaderné energie, stará se o archivaci těchto zdrojů a jejich zachování pro budoucí generace. Prezentace poskytne přehled funkcí databáze INIS, možnosti sdílení informací, způsoby organizace znalostí v databázi a plán na posílení kapacit. Příspěvek také upozorní na některé technologické trendy, současné problémy a budoucí vývoj INIS.
Plný text: idr-391_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-931_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-931_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-391_4 - Stáhnout plný textMP4

Konferenční materiály : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.