Original title: Bezpečná recyklace elektrošrotu
Authors: Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Document type: Progress reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Keywords: collection point; cost analysis; costs; dismantling; electric appliance; electric equipment; electrical and electronic waste; electrical waste; electronic equipment; electronic waste; energy recovery; material flow; product labelling; recycling; reuse; take-back system; waste collection system; waste handling; analýza nákladů; demontáž; dvůr sběrný; elektroodpad; místo sběrné; nakládání s odpady; náklady; odběr zpětný; odpady elektrické; odpady elektronické; označování výrobku; použití opětovné; přístroj elektrický; přístroj elektronický; recyklace; systém sběru odpadů; tok materiálu; využití energetické; zařízení elektrické; zařízení elektronické
Project no.: VaV/720/7/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00799NZ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126298


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share